Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding rechten op luchtvaartuigen

In Afd. 1, Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor de rechten op luchtvaartuigen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor schepen zijn deze bepalingen gebaseerd op een verdrag: het Verdrag van Genève. Dit is blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. bedoeld het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86).

De afdeling kent 15 bepalingen (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

 

Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

Slotbepaling luchtvaartuig (Afd. 3) (art. 8:1321 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 19-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.