Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding voorrechten op luchtvaartuigen

Voorrechten op luchtvaartuigen gaat niet over een ‘upgrade’ van je stoel van tweede klas naar eerste klas. Voorrechten zijn van belang in het kader van verhaalsrechten. Ze geven een schuldeiser een geprivilegieerde positie bij het verhaal van zijn vordering ten opzichte van andere crediteuren. Zie over voorrechten in het algemeen ook de pagina Verhaalsrecht op goederen.

In Afd. 2, Titel 15 van Boek 8 B.W. is een aantal bepalingen te vinden over de (bijzondere) voorrechten die gelden ten aanzien van de executie van een luchtvaartuig in Nederland. De afdeling kent 16 bepalingen (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

 

Slotbepaling luchtvaartuig (Afd. 3) (art. 8:1321 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 19-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.