Pagina inhoud

  Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)

  Inleiding afstamming en internationaal privaatrecht

  In Titel 5, Boek 10 Burgerlijk Wetboek zijn nadere bepalingen gegeven voor van internationaal privaatrecht in afstammingszaken. Deze Titel bevat 10 bepalingen verdeeld over 6 afdelingen (art. 10:92 B.W. tot en met art. 10:102 B.W.).

  Erkenning kind uit polygaam huwelijk in strijd met Nederlandse openbare orde

  In het arrest HR 19 mei 2017 (erkenning kind uit polygaam Marokkaans huwelijk) kwam de vraag aan de orde, of de verkrijging van het Nederlanderschap op basis van de erkenning van een kind in Nederland op de voet van van een in het buitenland erkende familierechtelijke relatie mogelijk is bij een kind uit een bigaam huwelijk.

  Lees de bespreking op Lawyrup van HR 19 mei 2017 (erkenning kind uit Marokkaans polygaam huwelijk) (lees Rechtspraak).

  De vader kan het kind echter wel alsnog erkennen in de zin van art. 4 leden 1, 2 en 4 RWN. Bovendien is ook gerechtelijke erkenning van het kind mogelijk. Zie de pagina Gerechtelijke vaststelling ouderschap.

  Toepasselijk recht bij vernietiging erkenning kind

  In de uitspraak van Rb. Oost-Brabant 6 februari 2020 (betreffende de vernietiging van de erkenning door een Amerikaanse vader van een kind) komt de vraag aan de orde over het toepasselijk recht inzake het afstammingsrecht.

  Hierbij komt ook kijken het overgangsrecht en de eerder geldende Wet Conflictenrecht Afstamming. Zie over de procedure tot vernietiging van de erkenning van een kind de pagina Erkenning kind. Nu het kind naar Nederlands recht is erkend, geldt voor de beoordeling van de vernietiging hetzelfde recht.

  Lees de bespreking op Lawyrup van Rb. Oost-Brabant 6 februari 2020 (vernietiging erkenning door Amerikaanse vader) (lees Rechtspraak).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 22-10-2021; laatste bewerking 8-01-2023]

  Pagina inhoud

   Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)

   Inleiding afstamming en internationaal privaatrecht

   In Titel 5, Boek 10 Burgerlijk Wetboek zijn nadere bepalingen gegeven voor van internationaal privaatrecht in afstammingszaken. Deze Titel bevat 10 bepalingen verdeeld over 6 afdelingen (art. 10:92 B.W. tot en met art. 10:102 B.W.).

   Erkenning kind uit polygaam huwelijk in strijd met Nederlandse openbare orde

   In het arrest HR 19 mei 2017 (erkenning kind uit polygaam Marokkaans huwelijk) kwam de vraag aan de orde, of de verkrijging van het Nederlanderschap op basis van de erkenning van een kind in Nederland op de voet van van een in het buitenland erkende familierechtelijke relatie mogelijk is bij een kind uit een bigaam huwelijk.

   Lees de bespreking op Lawyrup van HR 19 mei 2017 (erkenning kind uit Marokkaans polygaam huwelijk) (lees Rechtspraak).

   De vader kan het kind echter wel alsnog erkennen in de zin van art. 4 leden 1, 2 en 4 RWN. Bovendien is ook gerechtelijke erkenning van het kind mogelijk. Zie de pagina Gerechtelijke vaststelling ouderschap.

   Toepasselijk recht bij vernietiging erkenning kind

   In de uitspraak van Rb. Oost-Brabant 6 februari 2020 (betreffende de vernietiging van de erkenning door een Amerikaanse vader van een kind) komt de vraag aan de orde over het toepasselijk recht inzake het afstammingsrecht.

   Hierbij komt ook kijken het overgangsrecht en de eerder geldende Wet Conflictenrecht Afstamming. Zie over de procedure tot vernietiging van de erkenning van een kind de pagina Erkenning kind. Nu het kind naar Nederlands recht is erkend, geldt voor de beoordeling van de vernietiging hetzelfde recht.

   Lees de bespreking op Lawyrup van Rb. Oost-Brabant 6 februari 2020 (vernietiging erkenning door Amerikaanse vader) (lees Rechtspraak).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 22-10-2021; laatste bewerking 8-01-2023]

   Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!