Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht adoptie (Titel 6, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht adoptie

  Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake adoptie.

  Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat 10 bepalingen (art. 10:103 B.W. tot en met art. 10:112 B.W.), verdeeld over 4 Afdelingen.

  Afd. 4 bevat één regel van overgangsrecht (art. 10:112 B.W.) Deze afdeling heeft geen eigen pagina in de kennisbank, maar wordt hieronder behandeld.

  Overgangsrecht IPR adoptie

  Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 buitenslands tot stand zijn gekomen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022; laatste bewerking 16-07-2023]

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht adoptie (Titel 6, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht adoptie

   Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake adoptie.

   Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat 10 bepalingen (art. 10:103 B.W. tot en met art. 10:112 B.W.), verdeeld over 4 Afdelingen.

   Afd. 4 bevat één regel van overgangsrecht (art. 10:112 B.W.) Deze afdeling heeft geen eigen pagina in de kennisbank, maar wordt hieronder behandeld.

   Overgangsrecht IPR adoptie

   Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 buitenslands tot stand zijn gekomen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022; laatste bewerking 16-07-2023]

   Internationaal privaatrecht adoptie (Titel 6, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!