Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht arbitrage (Titel 16, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht arbitrage

  Titel 16 Boek 10 B.W. bevat 2 bepalingen met betrekking tot arbitrage (art. 10:166 B.W. en art. 10:167 B.W.).

  Geldigheid van een arbitragebeding naar materieel recht wordt bepaald door toepasselijke recht

  In afwijking van artikel 10:154 B.W. is een overeenkomst tot arbitrage materieel geldig als zij geldig is naar het recht dat partijen hebben gekozen of naar het recht van de plaats van arbitrage of, indien partijen geen rechtskeuze hebben gedaan, naar het recht dat van toepassing is op de rechtsbetrekking waarop de arbitrageovereenkomst betrekking heeft (art. 10:166 B.W.).

  In Rb. Den Haag 19 april 2023 (Dipasa) past de rechtbank deze regel toe (r.0. 4.5 e.v.).

  Overheid kan geen beroep doen op regel onbevoegdheid tot overeenkomen arbitrage als wederpartij die regel niet kende

  Indien een Staat, andere publiekrechtelijke rechtspersoon of staatsonderneming partij is bij een overeenkomst tot arbitrage, kan hij geen beroep doen op zijn wet of regelgeving om zijn bekwaamheid of bevoegdheid tot het aangaan van de overeenkomst tot arbitrage of de vatbaarheid van het geschil voor beslissing door arbitrage te betwisten, indien de wederpartij deze regeling niet kende en ook niet behoorde te kennen (art. 10:167 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-10-2021; laatste bewerking 18-06-2023]

  Internationaal privaatrecht arbitrage (Titel 16, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht arbitrage (Titel 16, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht arbitrage

   Titel 16 Boek 10 B.W. bevat 2 bepalingen met betrekking tot arbitrage (art. 10:166 B.W. en art. 10:167 B.W.).

   Geldigheid van een arbitragebeding naar materieel recht wordt bepaald door toepasselijke recht

   In afwijking van artikel 10:154 B.W. is een overeenkomst tot arbitrage materieel geldig als zij geldig is naar het recht dat partijen hebben gekozen of naar het recht van de plaats van arbitrage of, indien partijen geen rechtskeuze hebben gedaan, naar het recht dat van toepassing is op de rechtsbetrekking waarop de arbitrageovereenkomst betrekking heeft (art. 10:166 B.W.).

   In Rb. Den Haag 19 april 2023 (Dipasa) past de rechtbank deze regel toe (r.0. 4.5 e.v.).

   Overheid kan geen beroep doen op regel onbevoegdheid tot overeenkomen arbitrage als wederpartij die regel niet kende

   Indien een Staat, andere publiekrechtelijke rechtspersoon of staatsonderneming partij is bij een overeenkomst tot arbitrage, kan hij geen beroep doen op zijn wet of regelgeving om zijn bekwaamheid of bevoegdheid tot het aangaan van de overeenkomst tot arbitrage of de vatbaarheid van het geschil voor beslissing door arbitrage te betwisten, indien de wederpartij deze regeling niet kende en ook niet behoorde te kennen (art. 10:167 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-10-2021; laatste bewerking 18-06-2023]

   Internationaal privaatrecht arbitrage (Titel 16, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!