Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht erfrecht (Titel 12, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht erfrecht

  Titel  12, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het erfrecht. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat 8 bepalingen (art. 10:145 B.W. tot en met art. 10:152 B.W.).

  EU-Richtlijn erfrecht en Haags erfrechtverdrag

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder de verordening erfrecht: de verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201) (art. 10:145 lid 1 B.W.).

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder het Haags Erfrechtverdrag 1989: het op 1 augustus 1989 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (Trb. 1994, 49) (art. 10:145 lid 2 B.W.).

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022]

  Internationaal privaatrecht erfrecht (Titel 12, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht erfrecht (Titel 12, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht erfrecht

   Titel  12, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het erfrecht. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat 8 bepalingen (art. 10:145 B.W. tot en met art. 10:152 B.W.).

   EU-Richtlijn erfrecht en Haags erfrechtverdrag

   Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder de verordening erfrecht: de verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201) (art. 10:145 lid 1 B.W.).

   Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder het Haags Erfrechtverdrag 1989: het op 1 augustus 1989 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (Trb. 1994, 49) (art. 10:145 lid 2 B.W.).

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022]

   Internationaal privaatrecht erfrecht (Titel 12, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!