Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap

  Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het geregistreerd partnerschap.

  Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten). De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De Titel omvat 31 bepalingen (art. 10:60 B.W. tot en met art. 10:91 B.W.), verdeeld over 8 Afdelingen.

  Afd. 1 Aangaan geregistreerd partnerschap in Nederland (art. 10:60 B.W.)

  Afd. 2 Erkenning in buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap (art. 10:61 B.W. tot en met art. 10:63 B.W.)

  Afd. 3 Rechtsbetrekkingen tussen geregistreerde partners (art. 10:63a B.W. tot en met art. 10:66 B.W.)

  Afd. 4 IPR inzake het partnerschapsvermogensregime (art. 10:70 B.W. tot en met art. 10:85 B.W.)

  Afd. 5 Beëindiging in Nederland van het geregistreerd partnerschap (art. 10:86 B.W. en art. 10:87 B.W.)

  Afd. 6 Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beeindiging van een geregistreerd partnerschap (art. 10:88 B.W. en art. 10:89 B.W.)

  Afd. 7 Levensonderhoud bij geregistreerd partnerschap (art. 10:90 B.W.)

  Afd. 8 Overgangsrecht geregistreerd partnerschap (art. 10:91 B.W.)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-4-2022; laatste bewerking 12-07-2023]

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap

   Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het geregistreerd partnerschap.

   Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten). De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De Titel omvat 31 bepalingen (art. 10:60 B.W. tot en met art. 10:91 B.W.), verdeeld over 8 Afdelingen.

   Afd. 1 Aangaan geregistreerd partnerschap in Nederland (art. 10:60 B.W.)

   Afd. 2 Erkenning in buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap (art. 10:61 B.W. tot en met art. 10:63 B.W.)

   Afd. 3 Rechtsbetrekkingen tussen geregistreerde partners (art. 10:63a B.W. tot en met art. 10:66 B.W.)

   Afd. 4 IPR inzake het partnerschapsvermogensregime (art. 10:70 B.W. tot en met art. 10:85 B.W.)

   Afd. 5 Beëindiging in Nederland van het geregistreerd partnerschap (art. 10:86 B.W. en art. 10:87 B.W.)

   Afd. 6 Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beeindiging van een geregistreerd partnerschap (art. 10:88 B.W. en art. 10:89 B.W.)

   Afd. 7 Levensonderhoud bij geregistreerd partnerschap (art. 10:90 B.W.)

   Afd. 8 Overgangsrecht geregistreerd partnerschap (art. 10:91 B.W.)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-4-2022; laatste bewerking 12-07-2023]

   Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!