Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht goederenrecht (Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht goederenrecht

  Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het goederenrecht. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat 16 bepalingen (art. 10:126 B.W. tot en met art. 10:141 B.W.), verdeeld over 5 Afdelingen.

  Uitzondering voor trust en teruggaaf cultuurgoederen (Afd. 1)

  In Afdeling 1 worden allereerst de toepasselijkheid van het Haags Trustverdrag en de Richtlijn teruggaaf cultuurgoederen voorop gesteld boven deze Titel (art. 10:126 B.W.).

  Hoofdregel goederenrechtelijk regime zaken: plaats van de zaak

  Als hoofdregel stelt art. 10:127 B.W. voorop, dat het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de zaak zich bevindt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022]

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht goederenrecht (Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht goederenrecht

   Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het goederenrecht. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat 16 bepalingen (art. 10:126 B.W. tot en met art. 10:141 B.W.), verdeeld over 5 Afdelingen.

   Uitzondering voor trust en teruggaaf cultuurgoederen (Afd. 1)

   In Afdeling 1 worden allereerst de toepasselijkheid van het Haags Trustverdrag en de Richtlijn teruggaaf cultuurgoederen voorop gesteld boven deze Titel (art. 10:126 B.W.).

   Hoofdregel goederenrechtelijk regime zaken: plaats van de zaak

   Als hoofdregel stelt art. 10:127 B.W. voorop, dat het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de zaak zich bevindt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022]

   Internationaal privaatrecht goederenrecht (Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!