Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht vertegenwoordiging (Titel 9, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht vertegenwoordiging

  Titel  9, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake vertegenwoordiging. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat slechts één bepaling (art. 10:125 B.W.).

  Verdrag van Den Haag inzake het toepasselijk recht bij vertegenwoordiging

  Het recht dat toepasselijk is op vertegenwoordiging wordt bepaald door het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging (Trb. 1978, 138) (art. 10:125 lid 1 B.W.).

  Verdrag van Den Haag inzake vertegenwoordiging geldt niet bij verzekeringen

  Het verdrag is voor Nederland niet van toepassing op vertegenwoordiging inzake verzekeringen (art. 10:125 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022]

  Internationaal privaatrecht vertegenwoordiging (Titel 9, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht vertegenwoordiging (Titel 9, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht vertegenwoordiging

   Titel  9, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake vertegenwoordiging. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat slechts één bepaling (art. 10:125 B.W.).

   Verdrag van Den Haag inzake het toepasselijk recht bij vertegenwoordiging

   Het recht dat toepasselijk is op vertegenwoordiging wordt bepaald door het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging (Trb. 1978, 138) (art. 10:125 lid 1 B.W.).

   Verdrag van Den Haag inzake vertegenwoordiging geldt niet bij verzekeringen

   Het verdrag is voor Nederland niet van toepassing op vertegenwoordiging inzake verzekeringen (art. 10:125 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022]

   Internationaal privaatrecht vertegenwoordiging (Titel 9, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!