Pagina inhoud

  Inschrijving van rechterlijke uitspraken in het register van de burgerlijke stand (Afd. 6, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding inschrijving van rechterlijke uitspraken in het register van de burgerlijke stand

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 6, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat één artikel over inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken in de registers van de burgerlijke stand: art. 1:21 B.W..

  Inschrijving van rechterlijke uitspraken inzake familierechtelijke betrekkingen door de burgerlijke stand in Den Haag

  De ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag maakt akten van inschrijving op van in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken betreffende huwelijken of registraties van een partnerschap, waarvan de akten niet in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand zijn opgenomen, welke inhouden (art. 1:21 lid 1 B.W.):

  • de nietigverklaring van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap;
  • een echtscheiding;
  • de ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
  • de ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed, of
  • de vernietiging van zulk een ingeschreven uitspraak, dan wel
  • de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of de vernietiging daarvan.

  Deze inschrijving vindt plaats in het register in Den Haag (art. 1:21 lid 2 B.W.), aan de hand van daarvoor bij AMvB te stellen regels (art. 1:21 lid 3 B.W.). De betreffende regeling is het Besluit Burgerlijke stand 1994.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 8-01-2023]

  Inschrijving van rechterlijke uitspraken in het register van de burgerlijke stand (Afd. 6, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Inschrijving van rechterlijke uitspraken in het register van de burgerlijke stand (Afd. 6, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding inschrijving van rechterlijke uitspraken in het register van de burgerlijke stand

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 6, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat één artikel over inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken in de registers van de burgerlijke stand: art. 1:21 B.W..

   Inschrijving van rechterlijke uitspraken inzake familierechtelijke betrekkingen door de burgerlijke stand in Den Haag

   De ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag maakt akten van inschrijving op van in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken betreffende huwelijken of registraties van een partnerschap, waarvan de akten niet in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand zijn opgenomen, welke inhouden (art. 1:21 lid 1 B.W.):

   • de nietigverklaring van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap;
   • een echtscheiding;
   • de ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
   • de ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed, of
   • de vernietiging van zulk een ingeschreven uitspraak, dan wel
   • de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of de vernietiging daarvan.

   Deze inschrijving vindt plaats in het register in Den Haag (art. 1:21 lid 2 B.W.), aan de hand van daarvoor bij AMvB te stellen regels (art. 1:21 lid 3 B.W.). De betreffende regeling is het Besluit Burgerlijke stand 1994.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 8-01-2023]

   Inschrijving van rechterlijke uitspraken in het register van de burgerlijke stand (Afd. 6, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!