Pagina inhoud

  Handlichting voor minderjarigen (Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W.)

  Inleiding handlichting minderjarigen

  In Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W. wordt de handlichting geregeld. De afdeling telt slechts 3 bepalingen (art. 1:235 B.W. tot en met art. 1:237 B.W.).

  Definitie handlichting minderjarigen

  Bij handlichting worden specifieke bevoegdheden van een meerderjarige aan een minderjarige toegekend. De kantonrechter kan op verzoek van een zestienjarige handlichting verlenen (art. 1:235 lid 1 B.W.). De rechter zal geen handlichting verlenen als de ouders, indien zij het gezag over de minderjarige hebben, zich daartegen redelijkerwijs verzetten (art. 1:235 lid 2 B.W.).

  Bevoegdheden minderjarige bij handlichting

  De kantonrechter bepaalt welke bevoegdheden de minderjarige door handlichting krijgt. De bevoegdheden zijn echter beperkt tot de volgende categorieën: de gedeeltelijke of gehele ontvangst van en beschikking over zijn inkomsten, verhuur en verpachting, deelneming in een vennootschap en uitoefening van een beroep of bedrijf. Ter bescherming van de minderjarige wordt hij niet bekwaam te beschikken over registergoederen, effecten of vorderingen waarop een hypotheek rust (art. 1:235 lid 3 B.W.). Met betrekking tot de verkregen bevoegdheid (en de handlichting zelf) kan de minderjarige zelfstandig in rechte optreden (art. 1:235 lid 4 B.W.).

  Intrekking handlichting minderjarige

  De kantonrechter kan de handlichting intrekken bij (gegronde vrees voor) misbruik daarvan door de minderjarige (art. 1:236 lid 1 B.W.). De gezaghebbende ouder(s) of voogd(en) kunnen het verzoek tot intrekking doen (art. 1:236 lid 2 B.W.).

  Bekendmaking handlichting minderjarige

  Zowel de verlening als intrekking van handlichting moet nauwkeurig worden bekend gemaakt in de Staatscourant en in twee dagbladen die in de beschikking worden aangewezen (art. 1:237 lid 1 B.W.). De minderjarige eigenaar van een onderneming moet tevens inschrijving in het Handelsregister bewerkstelligen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk anderen (derden) hier kennis van nemen. Voor de bekendmaking kan de handlichting niet aan onkundige derden worden tegengeworpen (art. 1:237 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [AvB, 1-09-2021]

  Handlichting voor minderjarigen (Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Handlichting voor minderjarigen (Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W.)

   Inleiding handlichting minderjarigen

   In Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W. wordt de handlichting geregeld. De afdeling telt slechts 3 bepalingen (art. 1:235 B.W. tot en met art. 1:237 B.W.).

   Definitie handlichting minderjarigen

   Bij handlichting worden specifieke bevoegdheden van een meerderjarige aan een minderjarige toegekend. De kantonrechter kan op verzoek van een zestienjarige handlichting verlenen (art. 1:235 lid 1 B.W.). De rechter zal geen handlichting verlenen als de ouders, indien zij het gezag over de minderjarige hebben, zich daartegen redelijkerwijs verzetten (art. 1:235 lid 2 B.W.).

   Bevoegdheden minderjarige bij handlichting

   De kantonrechter bepaalt welke bevoegdheden de minderjarige door handlichting krijgt. De bevoegdheden zijn echter beperkt tot de volgende categorieën: de gedeeltelijke of gehele ontvangst van en beschikking over zijn inkomsten, verhuur en verpachting, deelneming in een vennootschap en uitoefening van een beroep of bedrijf. Ter bescherming van de minderjarige wordt hij niet bekwaam te beschikken over registergoederen, effecten of vorderingen waarop een hypotheek rust (art. 1:235 lid 3 B.W.). Met betrekking tot de verkregen bevoegdheid (en de handlichting zelf) kan de minderjarige zelfstandig in rechte optreden (art. 1:235 lid 4 B.W.).

   Intrekking handlichting minderjarige

   De kantonrechter kan de handlichting intrekken bij (gegronde vrees voor) misbruik daarvan door de minderjarige (art. 1:236 lid 1 B.W.). De gezaghebbende ouder(s) of voogd(en) kunnen het verzoek tot intrekking doen (art. 1:236 lid 2 B.W.).

   Bekendmaking handlichting minderjarige

   Zowel de verlening als intrekking van handlichting moet nauwkeurig worden bekend gemaakt in de Staatscourant en in twee dagbladen die in de beschikking worden aangewezen (art. 1:237 lid 1 B.W.). De minderjarige eigenaar van een onderneming moet tevens inschrijving in het Handelsregister bewerkstelligen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk anderen (derden) hier kennis van nemen. Voor de bekendmaking kan de handlichting niet aan onkundige derden worden tegengeworpen (art. 1:237 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [AvB, 1-09-2021]

   Handlichting voor minderjarigen (Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!