Pagina inhoud

  Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Inleiding jaarrekening en bestuursverslag

  Titel 9, Boek 2 B.W. bevat de wettelijke regeling van de jaarrekening en het bestuursverslag, zoals de naam al doet vermoeden. De regels verschillen zowel naar de soort rechtspersoon, en ook voor identieke rechtspersonen kunnen de regels verschillen, met name naar gelang het een kleine of een grote onderneming betreft.

  De Titel is vrij uitvoerig en is onderverdeeld in 16 Afdelingen. Voor het jaarrekeningrecht is ook het Besluit modellen jaarrekening (van 1 november 2015) van belang.

  Toepasselijkheid van Titel 9, Boek 2 B.W. (algemene bepaling)

  De algemene bepaling van Afd. 1 (art. 2:360 B.W.) geeft het toepassingsbereik van Titel 9 aan.  De titel is van toepassing op (art. 2:360 lid 1 B.W.):

  – de coöperatie
  – de onderlinge waarborgmaatschappij
  – de naamloze vennootschap en
  – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

  Daarnaast op banken, betaalinstellingen en elektronisch-geld-instellingen.

  VOF en CV bestaande uit buitenlandse kapitaalvennootschappen

  De Titel en met name de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening geldt niet voor eenmanszaken, maatschappen, de VOF of de CV. Tenzij het een VOF of CV betreft, waarvan alle vennoten die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn (art. 2:360 lid 2 B.W.).

  Stichting of vereniging die een onderneming in stand houdt

  De titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt van het in art. 2:396 lid 1, sub b B.W. bedoelde bedrag (art. 2:360 lid 3 B.W.). Als er een vergelijkbare verplichting bestaat uit anderen hoofde, dan geldt deze Titel niet (2e volzin).

  Het geldt derhalve – naar huidige norm (mei 2020) – voor de vereniging en de stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal 6 miljoen euro aan omzet gemaakt heeft.

  Inhoud van Titel 9 Boek 2 B.W.

  Afd.  1 Algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag

  Afd.  2 Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

  Afd.  3 Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

  Afd.  4 Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop

  Afd.  5 Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting op de jaarrekening

  Afd.  6 Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

  Afd.  7 Voorschriften bestuursverslag bij de jaarrekening

  Afd.  8 Overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag

  Afd. 8a Verslag in de jaarrekening over betalingen aan overheden

  Afd.  9 Deskundigenonderzoek jaarrekening

  Afd. 10 Openbaarmaking jaarrekening

  Afd. 11 Vrijstellingen jaarrekening op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon

  Afd. 12 Bepalingen omtrent jaarrekening van rechtspersonen van onderscheiden aard

  Afd. 13 Geconsolideerde jaarrekening

  Afd. 14 Bepalingen inzake de jaarrekening van banken

  Afd. 15 Bepalingen inzake de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen

  Afd. 16 Rechtspleging inzake de jaarrekening

  Auteur & Last edit

  [MdV, 23-05-2020; laatste bewerking 25-05-2022]

  Pagina inhoud

   Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Inleiding jaarrekening en bestuursverslag

   Titel 9, Boek 2 B.W. bevat de wettelijke regeling van de jaarrekening en het bestuursverslag, zoals de naam al doet vermoeden. De regels verschillen zowel naar de soort rechtspersoon, en ook voor identieke rechtspersonen kunnen de regels verschillen, met name naar gelang het een kleine of een grote onderneming betreft.

   De Titel is vrij uitvoerig en is onderverdeeld in 16 Afdelingen. Voor het jaarrekeningrecht is ook het Besluit modellen jaarrekening (van 1 november 2015) van belang.

   Toepasselijkheid van Titel 9, Boek 2 B.W. (algemene bepaling)

   De algemene bepaling van Afd. 1 (art. 2:360 B.W.) geeft het toepassingsbereik van Titel 9 aan.  De titel is van toepassing op (art. 2:360 lid 1 B.W.):

   – de coöperatie
   – de onderlinge waarborgmaatschappij
   – de naamloze vennootschap en
   – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

   Daarnaast op banken, betaalinstellingen en elektronisch-geld-instellingen.

   VOF en CV bestaande uit buitenlandse kapitaalvennootschappen

   De Titel en met name de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening geldt niet voor eenmanszaken, maatschappen, de VOF of de CV. Tenzij het een VOF of CV betreft, waarvan alle vennoten die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn (art. 2:360 lid 2 B.W.).

   Stichting of vereniging die een onderneming in stand houdt

   De titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt van het in art. 2:396 lid 1, sub b B.W. bedoelde bedrag (art. 2:360 lid 3 B.W.). Als er een vergelijkbare verplichting bestaat uit anderen hoofde, dan geldt deze Titel niet (2e volzin).

   Het geldt derhalve – naar huidige norm (mei 2020) – voor de vereniging en de stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal 6 miljoen euro aan omzet gemaakt heeft.

   Inhoud van Titel 9 Boek 2 B.W.

   Afd.  1 Algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag

   Afd.  2 Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

   Afd.  3 Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

   Afd.  4 Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop

   Afd.  5 Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting op de jaarrekening

   Afd.  6 Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

   Afd.  7 Voorschriften bestuursverslag bij de jaarrekening

   Afd.  8 Overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag

   Afd. 8a Verslag in de jaarrekening over betalingen aan overheden

   Afd.  9 Deskundigenonderzoek jaarrekening

   Afd. 10 Openbaarmaking jaarrekening

   Afd. 11 Vrijstellingen jaarrekening op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon

   Afd. 12 Bepalingen omtrent jaarrekening van rechtspersonen van onderscheiden aard

   Afd. 13 Geconsolideerde jaarrekening

   Afd. 14 Bepalingen inzake de jaarrekening van banken

   Afd. 15 Bepalingen inzake de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen

   Afd. 16 Rechtspleging inzake de jaarrekening

   Auteur & Last edit

   [MdV, 23-05-2020; laatste bewerking 25-05-2022]

   Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!