Pagina inhoud

  Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

  Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

  Verordening EG 593/2008 d.d. 17 juni 2008 inzake het toepasselijk recht op overeenkomsten, in de wandelgangen beter bekend als “Rome I”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). De Verordening wordt ook wel aangeduid als EVO-Verordening.

  Inhoud van de EVO-Verordening

  De EVO Verordening (Rome I) is ingedeeld in hoofdstukken. De indeling is als volgt:

  Hoofdstuk I – Werkingssfeer

  Art. 1 Materiële werkingssfeer

  Art. 2 Universele toepassing

  Hoofdstuk II Eenvormige regels

  Art. 3 Rechtskeuze door partijen

  Art. 4 Toepasselijk recht bij gebreke van rechtskeuze

  Art. 5 Vervoersovereenkomsten

  Art. 6 Consumentenovereenkomsten

  Art. 7 Verzekeringsovereenkomsten

  Art. 8 Individuele arbeidsovereenkomsten

  Art. 9 Bepalingen van bijzonder dwingend recht

  Art. 10 Bestaan en materiële geldigheid

  Art. 11 Formele geldigheid van overeenkomsten

  Art. 12 De onderwerpen die het toepasselijk recht beheerst

  Art. 13 Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

  Art. 14 Cessie van vorderingen en contractuele subrogatie

  Art. 15 Wetteljke subrogatie

  Art. 16 Hoofdelijke schuldenaars

  Art. 17 Verrekening

  Art. 18 Bewijs

  Hoofdstuk III Overige bepalingen

  Art. 19 De gewone verblijfplaats

  Art. 20 Uitsluiting na herverwijzing

  Art. 21 Openbare orde van het forum

  Art. 22 Staten met meer dan één rechtssysteem

  Art. 23 Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

  Art. 24 Verhouding tot het Verdrag van Rome

  Art. 25 Verhouding tot bestaande internationale verdragen

  Art. 26 Lijst van overeenkomsten

  Art. 27 Herzieningsclausule

  Art. 28 Toepassing in de tijd

  Hoofdstuk IV Slotbepalingen

  Art. 29 Inwerkingtreding en toepassing

  Rechtspraak

  Art. 4 EVO

  Hof Amsterdam 14 november 2017 (curatoren Indover Bank/Bank Indonesia) – (r.o. 3.5.2) Aangezien geen rechtskeuze is gesteld, is het recht van het land waarmee de gestelde overeenkomst het nauwst is verbonden van toepassing (art. 4 lid 1 EVO). Ingevolge art. 4 lid 2 EVO wordt vermoed dat de overeenkomst het nauwst is verbonden met het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar hoofdbestuur heeft. Bij gebreke van andere door partijen aangedragen concrete aanknopingspunten is dit vermoeden hier beslissend. Ingevolge de gestelde overeenkomst rust de kenmerkende prestatie op BI (namelijk om ervoor te zorgen dat Indover haar verplichtingen kan blijven nakomen). Aangezien BI ten tijde van het gestelde sluiten van de overeenkomst haar hoofdbestuur in Jakarta had, moet de primaire vordering worden beoordeeld naar Indonesische recht.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-03-2020]

  Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

   Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

   Verordening EG 593/2008 d.d. 17 juni 2008 inzake het toepasselijk recht op overeenkomsten, in de wandelgangen beter bekend als “Rome I”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). De Verordening wordt ook wel aangeduid als EVO-Verordening.

   Inhoud van de EVO-Verordening

   De EVO Verordening (Rome I) is ingedeeld in hoofdstukken. De indeling is als volgt:

   Hoofdstuk I – Werkingssfeer

   Art. 1 Materiële werkingssfeer

   Art. 2 Universele toepassing

   Hoofdstuk II Eenvormige regels

   Art. 3 Rechtskeuze door partijen

   Art. 4 Toepasselijk recht bij gebreke van rechtskeuze

   Art. 5 Vervoersovereenkomsten

   Art. 6 Consumentenovereenkomsten

   Art. 7 Verzekeringsovereenkomsten

   Art. 8 Individuele arbeidsovereenkomsten

   Art. 9 Bepalingen van bijzonder dwingend recht

   Art. 10 Bestaan en materiële geldigheid

   Art. 11 Formele geldigheid van overeenkomsten

   Art. 12 De onderwerpen die het toepasselijk recht beheerst

   Art. 13 Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

   Art. 14 Cessie van vorderingen en contractuele subrogatie

   Art. 15 Wetteljke subrogatie

   Art. 16 Hoofdelijke schuldenaars

   Art. 17 Verrekening

   Art. 18 Bewijs

   Hoofdstuk III Overige bepalingen

   Art. 19 De gewone verblijfplaats

   Art. 20 Uitsluiting na herverwijzing

   Art. 21 Openbare orde van het forum

   Art. 22 Staten met meer dan één rechtssysteem

   Art. 23 Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

   Art. 24 Verhouding tot het Verdrag van Rome

   Art. 25 Verhouding tot bestaande internationale verdragen

   Art. 26 Lijst van overeenkomsten

   Art. 27 Herzieningsclausule

   Art. 28 Toepassing in de tijd

   Hoofdstuk IV Slotbepalingen

   Art. 29 Inwerkingtreding en toepassing

   Rechtspraak

   Art. 4 EVO

   Hof Amsterdam 14 november 2017 (curatoren Indover Bank/Bank Indonesia) – (r.o. 3.5.2) Aangezien geen rechtskeuze is gesteld, is het recht van het land waarmee de gestelde overeenkomst het nauwst is verbonden van toepassing (art. 4 lid 1 EVO). Ingevolge art. 4 lid 2 EVO wordt vermoed dat de overeenkomst het nauwst is verbonden met het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar hoofdbestuur heeft. Bij gebreke van andere door partijen aangedragen concrete aanknopingspunten is dit vermoeden hier beslissend. Ingevolge de gestelde overeenkomst rust de kenmerkende prestatie op BI (namelijk om ervoor te zorgen dat Indover haar verplichtingen kan blijven nakomen). Aangezien BI ten tijde van het gestelde sluiten van de overeenkomst haar hoofdbestuur in Jakarta had, moet de primaire vordering worden beoordeeld naar Indonesische recht.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-03-2020]

   Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!