Pagina inhoud

  Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Inleiding luchtrecht

  Hoofdstuk I, Boek 8 B.W. regelt het lucht(vervoers)recht. Dit Hoofdstuk omvat 2 Titels en een Slotbepaling:

  Het luchtvaartuig (Titel 15) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.)

  Exploitatie luchtvaartuigen (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

  Slotbepaling luchtrecht (Afd. 3)

  De slotbepaling van art. 8:1321 B.W. bepaalt, dat nadere regeling van het luchtrecht mogelijk is bij AmvB, naast de mogelijkheid van uitvoeringsregelingen krachtens de Kadasterwet.

  Inbedding in het burgerlijk recht

  Het Burgerlijk recht is een samenhangend geheel. In de op Lawyrup behandelde onderdelen van het vermogensrecht en het procesrecht wordt vaak verwezen naar andere Boeken van het B.W..

  In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

  Daarnaast zijn er specifieke bepalingen over de executie van luchtvaartuigen. Zie de pagina Executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-01-2021]

  Pagina inhoud

   Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Inleiding luchtrecht

   Hoofdstuk I, Boek 8 B.W. regelt het lucht(vervoers)recht. Dit Hoofdstuk omvat 2 Titels en een Slotbepaling:

   Het luchtvaartuig (Titel 15) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.)

   Exploitatie luchtvaartuigen (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

   Slotbepaling luchtrecht (Afd. 3)

   De slotbepaling van art. 8:1321 B.W. bepaalt, dat nadere regeling van het luchtrecht mogelijk is bij AmvB, naast de mogelijkheid van uitvoeringsregelingen krachtens de Kadasterwet.

   Inbedding in het burgerlijk recht

   Het Burgerlijk recht is een samenhangend geheel. In de op Lawyrup behandelde onderdelen van het vermogensrecht en het procesrecht wordt vaak verwezen naar andere Boeken van het B.W..

   In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

   Daarnaast zijn er specifieke bepalingen over de executie van luchtvaartuigen. Zie de pagina Executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-01-2021]

   Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!