Pagina inhoud

  Vereniging van eigenaren (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

  Inleiding vereniging van eigenaren

  Voor het gezamenlijk beheer van appartementsrechten is een vereniging van eigenaren nodig (of zoals de wet het noemt: “eigenaars”). In de praktijk vaak afgekort als “VvE”. De wettelijke regeling van de VvE is opgenomen in Afd. 2, Titel 9 van Boek 5 B.W.. De regeling omvat 12 bepalingen (art. 5:124 B.W. tot en met art. 5:135 B.W.).

  Rechtspersoon

  De VvE is een rechtspersoon in de zin van Boek 2 B.W. (Rechtspersonen) (art. 5:124 lid 1 B.W.).

  Titel 1 van Boek 2 B.W. is op de VvE van toepassing, behoudens de in art. 5:124 lid 2 B.W. genoemde uitzonderingen (art. 5:124 lid 2 B.W.). Dat betekent, dat de bepalingen inzake vernietiging van besluiten van de VvE overeenkomstig van toepassing zijn (zie ook de pagina Algemene bepalingen rechtspersonen).

  Titel 2 van Boek 2 B.W. (Verenigingen) is slechts van toepassing “voor zover de onderhavige Afdeling daarnaar verwijst”  (art. 5:124 lid 3 B.W.). Kennelijk wordt met “onderhavige afdeling” die over de VvE in boek 5 B.W. bedoeld.

  Schulden van de Vereniging van eigenaren

  De rechten uit hoofde van het appartementsrecht volgen de eigenaar daarvan bij overdracht etc.  (art. 5:124 lid 2 B.W.). Op grond van art. 5:113 B.W. zijn de appartementseigenaren hoofdelijk naast de VvE aansprakelijk voor de door de VvE aangegane verplichtingen. Deze gaan op de opvolger over indien aan hem meegedeeld. De oude appartementseigenaar wordt daarbij gekweten (art. 5:113 lid 5 B.W.).

  Relevante jurisprudentie

  Hof Den Haag 7 december 2010 (Gem. Den Haag/NN) – appartementseigenaar als lid van de VvE hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten ivm aanzegging bestuursdwang wegens gebreken

  Auteur & Last edit

  [MdV, 15-08-2018; laatste bewerking 27-02-2021]

  Vereniging van eigenaren (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Vereniging van eigenaren (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

   Inleiding vereniging van eigenaren

   Voor het gezamenlijk beheer van appartementsrechten is een vereniging van eigenaren nodig (of zoals de wet het noemt: “eigenaars”). In de praktijk vaak afgekort als “VvE”. De wettelijke regeling van de VvE is opgenomen in Afd. 2, Titel 9 van Boek 5 B.W.. De regeling omvat 12 bepalingen (art. 5:124 B.W. tot en met art. 5:135 B.W.).

   Rechtspersoon

   De VvE is een rechtspersoon in de zin van Boek 2 B.W. (Rechtspersonen) (art. 5:124 lid 1 B.W.).

   Titel 1 van Boek 2 B.W. is op de VvE van toepassing, behoudens de in art. 5:124 lid 2 B.W. genoemde uitzonderingen (art. 5:124 lid 2 B.W.). Dat betekent, dat de bepalingen inzake vernietiging van besluiten van de VvE overeenkomstig van toepassing zijn (zie ook de pagina Algemene bepalingen rechtspersonen).

   Titel 2 van Boek 2 B.W. (Verenigingen) is slechts van toepassing “voor zover de onderhavige Afdeling daarnaar verwijst”  (art. 5:124 lid 3 B.W.). Kennelijk wordt met “onderhavige afdeling” die over de VvE in boek 5 B.W. bedoeld.

   Schulden van de Vereniging van eigenaren

   De rechten uit hoofde van het appartementsrecht volgen de eigenaar daarvan bij overdracht etc.  (art. 5:124 lid 2 B.W.). Op grond van art. 5:113 B.W. zijn de appartementseigenaren hoofdelijk naast de VvE aansprakelijk voor de door de VvE aangegane verplichtingen. Deze gaan op de opvolger over indien aan hem meegedeeld. De oude appartementseigenaar wordt daarbij gekweten (art. 5:113 lid 5 B.W.).

   Relevante jurisprudentie

   Hof Den Haag 7 december 2010 (Gem. Den Haag/NN) – appartementseigenaar als lid van de VvE hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten ivm aanzegging bestuursdwang wegens gebreken

   Auteur & Last edit

   [MdV, 15-08-2018; laatste bewerking 27-02-2021]

   Vereniging van eigenaren (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!