Pagina inhoud

  Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

  Inleiding arbitraal hoger beroep

  Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 12 bepalingen over het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv. tot en met art. 1061l Rv.). (*NB)

  *NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

  Mogelijkheid hoger beroep

  Of hoger beroep van een arbitraal vonnis mogelijk is, hangt af van de tussen partijen gemaakte afspraken. Als is afgesproken dat hoger beroep mogelijk is, dan geldt deze afdeling voor de procedure in het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv.).

  Beroepstermijn arbitrage

  De mogelijkheden van arbitraal hoger beroep moeten zijn voorzien in een overeenkomst, die voldoet aan voldoen aan de vereisten van de artikelen 1020 en 1021 alsmede aan de vereisten van art. 10:166 B.W. en art. 10:167 B.W. (art. 1061b Rv.). Zie ook de pagina Internationaal privaatrecht arbitrage.

  Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen de termijn die in de arbitrage-overeenkomst is afgesproken of bedongen (art. 1061c Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-12-2019]

  Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

   Inleiding arbitraal hoger beroep

   Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 12 bepalingen over het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv. tot en met art. 1061l Rv.). (*NB)

   *NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

   Mogelijkheid hoger beroep

   Of hoger beroep van een arbitraal vonnis mogelijk is, hangt af van de tussen partijen gemaakte afspraken. Als is afgesproken dat hoger beroep mogelijk is, dan geldt deze afdeling voor de procedure in het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv.).

   Beroepstermijn arbitrage

   De mogelijkheden van arbitraal hoger beroep moeten zijn voorzien in een overeenkomst, die voldoet aan voldoen aan de vereisten van de artikelen 1020 en 1021 alsmede aan de vereisten van art. 10:166 B.W. en art. 10:167 B.W. (art. 1061b Rv.). Zie ook de pagina Internationaal privaatrecht arbitrage.

   Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen de termijn die in de arbitrage-overeenkomst is afgesproken of bedongen (art. 1061c Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-12-2019]

   Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!