Pagina inhoud

  Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv.)

  Inleiding vonnis arbitraal vergelijk

  Net als in een reguliere procedure kunnen partijen ook in de arbitrale procedure tot een vergelijk (een minnelijke regeling) komen. Dit vergelijk kan door het scheidsgerecht worden vastgelegd in een arbitraal vonnis. Deze mogelijkheid is geregeld in Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv. die slechts één artikel omvat (art. 1069 Rv.).

  Zie voor het proces-verbaal van een schikking (minnelijke regeling) in een procedure bij de ‘gewone’ overheidsrechter de pagina Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure.

  NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was er een niet-digitale versie en een digitale versie. De links naar wetten.overheid verwijzen doorgaans nog naar de niet-digitale versie. Artikelen in cursief zijn inmiddels aangepast.

  Klik op deze link om naar het nieuwe eengemaakte wetboek van Rv. te gaan.

  Vastlegging arbitraal vergelijk

  Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen (art. 1069 lid 1 Rv.).

  Het scheidsgerecht kan het verzoek echter zonder opgave van redenen weigeren.

  Aantastbaarheid vonnis vastlegging vergelijk

  Op het vonnis inzake een arbitraal vergelijk zijn de regels van de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van Titel 1 Boek 4 Rv. van toepassing (art. 1069 lid 2 Rv.).

  Uitzondering is, dat het arbitraal vonnis niet de gronden behoeft te omvatten. Vernietiging is slechts mogelijk indien het arbitrale vonnis in strijd is met de openbare orde (art. 1069 lid 2 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-12-2019]

  Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv.)

   Inleiding vonnis arbitraal vergelijk

   Net als in een reguliere procedure kunnen partijen ook in de arbitrale procedure tot een vergelijk (een minnelijke regeling) komen. Dit vergelijk kan door het scheidsgerecht worden vastgelegd in een arbitraal vonnis. Deze mogelijkheid is geregeld in Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv. die slechts één artikel omvat (art. 1069 Rv.).

   Zie voor het proces-verbaal van een schikking (minnelijke regeling) in een procedure bij de ‘gewone’ overheidsrechter de pagina Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure.

   NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was er een niet-digitale versie en een digitale versie. De links naar wetten.overheid verwijzen doorgaans nog naar de niet-digitale versie. Artikelen in cursief zijn inmiddels aangepast.

   Klik op deze link om naar het nieuwe eengemaakte wetboek van Rv. te gaan.

   Vastlegging arbitraal vergelijk

   Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen (art. 1069 lid 1 Rv.).

   Het scheidsgerecht kan het verzoek echter zonder opgave van redenen weigeren.

   Aantastbaarheid vonnis vastlegging vergelijk

   Op het vonnis inzake een arbitraal vergelijk zijn de regels van de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van Titel 1 Boek 4 Rv. van toepassing (art. 1069 lid 2 Rv.).

   Uitzondering is, dat het arbitraal vonnis niet de gronden behoeft te omvatten. Vernietiging is slechts mogelijk indien het arbitrale vonnis in strijd is met de openbare orde (art. 1069 lid 2 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-12-2019]

   Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!