Pagina inhoud

  Enige bijzondere rechtsplegingen (Titel 7, Boek 3 Rv.)

  Inleiding enige bijzondere rechtsplegingen

  Onder deze wat cryptische titel van Titel 7, Boek 3 Rv. is een aantal bewijsrechtelijk getinte bepalingen verzameld.

  De Titel bevat drie Afdelingen, die worden behandeld in de subpagina’s die te vinden zijn via het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

  We vinden in Afd. 1 Afschrift, uittreksel en inzage de regeling van over de vordering tot het onderzoek en het openleggen van boeken. De afdeling omvat 13 artikelen (art. 833 Rv. tot en met art. 843b Rv., maar art. 833 t/m art. 837 Rv. zijn vervallen, evenals art. 839 t/m 843 Rv.. Effectief bevat de afdeling dus alleen art. 837 Rv. (over het opvragen van uittreksels uit openbare registers) en art. 843a Rv. en art. 843b Rv.. Dus maar drie bepalingen, die echter voor de praktijk wel van belang zijn.

  Afd. 1A Toegang tot bescheiden bij schending mededingingsrecht gaat over toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht. Deze afdeling beslaat 9 bepalingen, maar ook hier zijn de laatste twee vervallen. Het gaat dus om art. 844 Rv. tot en met art. 850 Rv..

  Afd. 2  Gerechtelijke bewaring gaat zoals de titel al verraadt over gerechtelijke bewaring (ook wel sekwestratie genaamd). Dit houdt in dat zaken niet alleen in beslag genomen worden, maar ook worden afgevoerd en opgeslagen onder toezicht van een gerechtelijke bewaarder. Tenzij de beslagene zelf als bewaarder wordt aangewezen. Deze regeling is zeer omvangrijk, (ca. 140 bepalingen). Art. 853 Rv. tot en met art. 984 Rv.. Dat zijn 131 artikelen, maar dan heb je nog allerlei a, b etc. nrs..

  NB De links naar de wettekst op wetten.overheid worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 29-01-2019; laatste bewerking 21-03-2020]

  Pagina inhoud

   Enige bijzondere rechtsplegingen (Titel 7, Boek 3 Rv.)

   Inleiding enige bijzondere rechtsplegingen

   Onder deze wat cryptische titel van Titel 7, Boek 3 Rv. is een aantal bewijsrechtelijk getinte bepalingen verzameld.

   De Titel bevat drie Afdelingen, die worden behandeld in de subpagina’s die te vinden zijn via het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

   We vinden in Afd. 1 Afschrift, uittreksel en inzage de regeling van over de vordering tot het onderzoek en het openleggen van boeken. De afdeling omvat 13 artikelen (art. 833 Rv. tot en met art. 843b Rv., maar art. 833 t/m art. 837 Rv. zijn vervallen, evenals art. 839 t/m 843 Rv.. Effectief bevat de afdeling dus alleen art. 837 Rv. (over het opvragen van uittreksels uit openbare registers) en art. 843a Rv. en art. 843b Rv.. Dus maar drie bepalingen, die echter voor de praktijk wel van belang zijn.

   Afd. 1A Toegang tot bescheiden bij schending mededingingsrecht gaat over toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht. Deze afdeling beslaat 9 bepalingen, maar ook hier zijn de laatste twee vervallen. Het gaat dus om art. 844 Rv. tot en met art. 850 Rv..

   Afd. 2  Gerechtelijke bewaring gaat zoals de titel al verraadt over gerechtelijke bewaring (ook wel sekwestratie genaamd). Dit houdt in dat zaken niet alleen in beslag genomen worden, maar ook worden afgevoerd en opgeslagen onder toezicht van een gerechtelijke bewaarder. Tenzij de beslagene zelf als bewaarder wordt aangewezen. Deze regeling is zeer omvangrijk, (ca. 140 bepalingen). Art. 853 Rv. tot en met art. 984 Rv.. Dat zijn 131 artikelen, maar dan heb je nog allerlei a, b etc. nrs..

   NB De links naar de wettekst op wetten.overheid worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 29-01-2019; laatste bewerking 21-03-2020]

   Enige bijzondere rechtsplegingen (Titel 7, Boek 3 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!