Pagina inhoud

  Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (Titel 5, Boek III Rv.)

  Inleiding rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording

  De wet kent een uitwerking voor de zgn. ‘rekenprocedure’ in Titel 5, Boek III Rv.. Daaronder wordt verstaan de procedure waarin iemand rekening en verantwoording moet afleggen voor door hem gevoerd beheer over het vermogen van een ander. Deze procedure is een dagvaardingsprocedure.

  De Titel bevat effectief 6 bepalingen (art. 771 Rv. tot en met art. 776 Rv.). De artikelen 777 Rv. tot en met art. 797f Rv. zijn per 1 januari 2022 vervallen.

  Dagvaarding rekenprocedure

  De wet houdt er rekening mee, dat degeen die rekening en verantwoording wil afleggen niet weet wie degenen zijn, aan wie dit gedaan moet worden. Daarom bepaalt art. 771 lid 1 Rv. dat de oproeping van niet bekende personen kan plaatsvinden op de wijze van art. 54 Rv.. Zie voor deze wijze van dagvaarden de pagina Exploten, kopje openbare dagvaarding.

  De oproeping van de wel bekende gedaagden vindt op de reguliere wijze plaats (art. 771 lid 2 Rv.).

  Termijn oproeping rekenprocedure

  De termijn voor de oproeping wijkt af van die in een normale dagvaardingsprocedure: er moet een termijn van tenminste drie maanden in acht genomen worden (art. 771 lid 3 Rv.).

  Deponering rekening en verantwoording rekenprocedure

  De rekenplichtige deponeert de rekening en verantwoording ter griffie. Dit depot moet worden vermeld in de dagvaarding waarmee hij de gerechtigden tot de rekening en verantwoording oproept (art. 772 Rv.).

  Verstek bij rekenprocedure

  De regeling van verstek – art. 140 lid 1 Rv. (verstekverlening ten aanzien van niet verschenen gedaagden) en art. 140 lid 3 Rv. (één vonnis ten aanzien van alle gedaagden) – is ook bij de rekenprocedure van toepassing, met dien verstande dat de rechter ambtshalve onderzoek doet (art. 773 Rv.). Zie ook de pagina Verstek.

  Situatie dat geen van de gedaagden in de rekenprocedure verschijnt

  Wanneer geen enkele van de gedaagden in de rekenprocedure verschijnt, dan verleent de rechtbank tegen alle belanghebbenden verstek (art. 774 Rv.).

  De rechter onderzoekt dan echter ambtshalve de rechtmatigheid en de gegrondheid van de vordering. Indien dit onderzoek niet leidt tot afwijzing van de vordering, stelt de rechter het saldo aan de hand van de overgelegde bescheiden vast en sluit hij de rekening. Tegen dit vonnis staat geen verzet open.

  Storting saldo rekening en verantwoording in consignatiekas

  De rekenplichtige kan zich van het onder hem berustende saldo bevrijden door storting in de consignatiekas (art. 775 Rv.).

  Deze storting kan ook op vordering van belanghebbenden worden bevolen.

  Rangregeling over uitdeling na rekening en verantwoording

  Wordt tussen de belanghebbenden over de verdeling van een batig saldo geen overeenstemming bereikt, dan kan de meest gerede partij rangregeling overeenkomstig de voorschriften van de Afd. 3, Titel 2 Boek II Rv. verzoeken (art. 776 Rv.). Zie de pagina Verdeling van de executie-opbrengst roerende zaak.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 14-09-2021; laatste bewerking 21-08-2023]

  Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (Titel 5, Boek III Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (Titel 5, Boek III Rv.)

   Inleiding rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording

   De wet kent een uitwerking voor de zgn. ‘rekenprocedure’ in Titel 5, Boek III Rv.. Daaronder wordt verstaan de procedure waarin iemand rekening en verantwoording moet afleggen voor door hem gevoerd beheer over het vermogen van een ander. Deze procedure is een dagvaardingsprocedure.

   De Titel bevat effectief 6 bepalingen (art. 771 Rv. tot en met art. 776 Rv.). De artikelen 777 Rv. tot en met art. 797f Rv. zijn per 1 januari 2022 vervallen.

   Dagvaarding rekenprocedure

   De wet houdt er rekening mee, dat degeen die rekening en verantwoording wil afleggen niet weet wie degenen zijn, aan wie dit gedaan moet worden. Daarom bepaalt art. 771 lid 1 Rv. dat de oproeping van niet bekende personen kan plaatsvinden op de wijze van art. 54 Rv.. Zie voor deze wijze van dagvaarden de pagina Exploten, kopje openbare dagvaarding.

   De oproeping van de wel bekende gedaagden vindt op de reguliere wijze plaats (art. 771 lid 2 Rv.).

   Termijn oproeping rekenprocedure

   De termijn voor de oproeping wijkt af van die in een normale dagvaardingsprocedure: er moet een termijn van tenminste drie maanden in acht genomen worden (art. 771 lid 3 Rv.).

   Deponering rekening en verantwoording rekenprocedure

   De rekenplichtige deponeert de rekening en verantwoording ter griffie. Dit depot moet worden vermeld in de dagvaarding waarmee hij de gerechtigden tot de rekening en verantwoording oproept (art. 772 Rv.).

   Verstek bij rekenprocedure

   De regeling van verstek – art. 140 lid 1 Rv. (verstekverlening ten aanzien van niet verschenen gedaagden) en art. 140 lid 3 Rv. (één vonnis ten aanzien van alle gedaagden) – is ook bij de rekenprocedure van toepassing, met dien verstande dat de rechter ambtshalve onderzoek doet (art. 773 Rv.). Zie ook de pagina Verstek.

   Situatie dat geen van de gedaagden in de rekenprocedure verschijnt

   Wanneer geen enkele van de gedaagden in de rekenprocedure verschijnt, dan verleent de rechtbank tegen alle belanghebbenden verstek (art. 774 Rv.).

   De rechter onderzoekt dan echter ambtshalve de rechtmatigheid en de gegrondheid van de vordering. Indien dit onderzoek niet leidt tot afwijzing van de vordering, stelt de rechter het saldo aan de hand van de overgelegde bescheiden vast en sluit hij de rekening. Tegen dit vonnis staat geen verzet open.

   Storting saldo rekening en verantwoording in consignatiekas

   De rekenplichtige kan zich van het onder hem berustende saldo bevrijden door storting in de consignatiekas (art. 775 Rv.).

   Deze storting kan ook op vordering van belanghebbenden worden bevolen.

   Rangregeling over uitdeling na rekening en verantwoording

   Wordt tussen de belanghebbenden over de verdeling van een batig saldo geen overeenstemming bereikt, dan kan de meest gerede partij rangregeling overeenkomstig de voorschriften van de Afd. 3, Titel 2 Boek II Rv. verzoeken (art. 776 Rv.). Zie de pagina Verdeling van de executie-opbrengst roerende zaak.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 14-09-2021; laatste bewerking 21-08-2023]

   Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (Titel 5, Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!