Pagina inhoud

  Voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming (Par. 8, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

  Inleiding voorlopig bericht van deskundigen of voorlopige plaatsopneming

  De wet geeft ook een regeling voor een voorlopig bericht van deskundigen. Ook een voorlopig verhoor van deskundigen is mogelijk, evenals een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging. Dit is geregeld in Par. 8 van Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.. Deze paragraaf omvat 6 bepalingen (art. 202 Rv. tot en met art. 207 Rv.). Zie ook de pagina Deskundigen.

  Voorlopige plaatsopneming of bezichtiging

  Naast een voorlopig deskundigenbericht kan een partij ook een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging verzoeken. Zie ook de pagina Plaatsopneming en bezichtiging voor dit bewijsmiddel.

  Verzoek voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming voorafgaand aan procedure

  Net als een voorlopig getuigenverhoor kan een verzoek tot het laten uitbrengen van een voorlopig deskundigenbericht of een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging gedaan worden voorafgaand aan een procedure (art. 202 lid 1 Rv.). Het kan ook op verzoek van een procespartij tijdens een procedure worden bevolen (art. 202 lid 2 Rv.), maar dan is het feitelijk niet meer een ‘voorlopig’ onderzoek.

  Bevoegde rechter voorlopig deskundigenbericht of voorlopige plaatsopneming

  Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd is van de eventuele procedure kennis te nemen (art. 203 lid 1 Rv.).

  Inhoud verzoek voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

  Het verzoekschrift moet volgens art. 203 lid 2 Rv. bevatten:

  a. de aard en het beloop van de vordering;

  b. de punten waarover het oordeel van de deskundigen wordt gevraagd of de plaats of de zaak die in ogenschouw moet worden genomen;

  c. de naam en de woonplaats van de wederpartij of de redenen waarom de wederpartij onbekend is.

  Voorafgaande mondelinge behandeling voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

  In het kader van hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv.) zal – tenzij de wederpartij onbekend is – er eerst een zitting worden gehouden waar het verzoek wordt behandeld, en waarvoor de wederpartij wordt uitgenodigd (art. 203 lid 3 Rv.).

  Toezending verzoek voorlopig deskundigenbericht en beschikking aan wederpartij

  Het verzoekschrift (indien de wederpartij dit nog niet heeft) en de beschikking moeten aan de wederpartij worden toegezonden, waartoe de rechter een termijn bepaalt (art. 204 lid 1 Rv.).

  Geen rechtsmiddel tegen toewijzing voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

  Tegen de toewijzing staat geen rechtsmiddel open (art. 204 lid 2 Rv.).

  Verzoek voorlopig deskundigenbericht en kosten

  De rechter mag bij een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht niet vooruitlopen op het nut daarvan. Het voorlopige deskundigenbericht is immers juist bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het voorliggende geschil. Soortgelijke vingerwijzigingen heeft de Hoge Raad herhaaldelijk gegeven voor het voorlopig getuigenverhoor. Zie de pagina Voorlopig getuigenverhoor.

  Rechter mag niet vooruitlopen op resultaat voorlopig deskundigenbericht

  In het arrest HR 13 september 2002 (verzoek voorlopig deskundigenbericht beheer goederen) wijst de Hoge Raad de cassatieklacht toe tegen een overweging van het Hof, dat de reden van het verzoek en de betrokkenheid van één van de verweerders onvoldoende duidelijk is.

  Ook mag de verzoeker blijkens dit arrest aangeven, wat het maximale bedrag is dat het onderzoek mag kosten. De Hoge Raad geeft in dit arrest een aantal handvatten voor een dergelijke maximering van de kosten van het deskundigenbericht.

  Lees de bespreking op Lawyrup van HR 13 september 2002 (verzoek voorlopig deskundigenbericht beheer goederen) (lees Rechtspraak).

  Bewijskracht verklaringen voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

  Als alle partijen bij de verrichting aanwezig zijn geweest, hebben de verklaringen van de deskundigen, de plaatsopneming en de bezichtiging dezelfde bewijskracht als die, welke op de gewone wijze in een aanhangig geding hebben plaatsgehad (art. 207 lid 1 Rv.).

  Als niet alle partijen aanwezig waren, dan kan de rechter een en ander buiten beschouwing laten (lid 2).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 29-6-2018; laatste bewerking 22-05-2023]

  Voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming (Par. 8, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming (Par. 8, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

   Inleiding voorlopig bericht van deskundigen of voorlopige plaatsopneming

   De wet geeft ook een regeling voor een voorlopig bericht van deskundigen. Ook een voorlopig verhoor van deskundigen is mogelijk, evenals een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging. Dit is geregeld in Par. 8 van Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.. Deze paragraaf omvat 6 bepalingen (art. 202 Rv. tot en met art. 207 Rv.). Zie ook de pagina Deskundigen.

   Voorlopige plaatsopneming of bezichtiging

   Naast een voorlopig deskundigenbericht kan een partij ook een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging verzoeken. Zie ook de pagina Plaatsopneming en bezichtiging voor dit bewijsmiddel.

   Verzoek voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming voorafgaand aan procedure

   Net als een voorlopig getuigenverhoor kan een verzoek tot het laten uitbrengen van een voorlopig deskundigenbericht of een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging gedaan worden voorafgaand aan een procedure (art. 202 lid 1 Rv.). Het kan ook op verzoek van een procespartij tijdens een procedure worden bevolen (art. 202 lid 2 Rv.), maar dan is het feitelijk niet meer een ‘voorlopig’ onderzoek.

   Bevoegde rechter voorlopig deskundigenbericht of voorlopige plaatsopneming

   Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd is van de eventuele procedure kennis te nemen (art. 203 lid 1 Rv.).

   Inhoud verzoek voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

   Het verzoekschrift moet volgens art. 203 lid 2 Rv. bevatten:

   a. de aard en het beloop van de vordering;

   b. de punten waarover het oordeel van de deskundigen wordt gevraagd of de plaats of de zaak die in ogenschouw moet worden genomen;

   c. de naam en de woonplaats van de wederpartij of de redenen waarom de wederpartij onbekend is.

   Voorafgaande mondelinge behandeling voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

   In het kader van hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv.) zal – tenzij de wederpartij onbekend is – er eerst een zitting worden gehouden waar het verzoek wordt behandeld, en waarvoor de wederpartij wordt uitgenodigd (art. 203 lid 3 Rv.).

   Toezending verzoek voorlopig deskundigenbericht en beschikking aan wederpartij

   Het verzoekschrift (indien de wederpartij dit nog niet heeft) en de beschikking moeten aan de wederpartij worden toegezonden, waartoe de rechter een termijn bepaalt (art. 204 lid 1 Rv.).

   Geen rechtsmiddel tegen toewijzing voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

   Tegen de toewijzing staat geen rechtsmiddel open (art. 204 lid 2 Rv.).

   Verzoek voorlopig deskundigenbericht en kosten

   De rechter mag bij een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht niet vooruitlopen op het nut daarvan. Het voorlopige deskundigenbericht is immers juist bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het voorliggende geschil. Soortgelijke vingerwijzigingen heeft de Hoge Raad herhaaldelijk gegeven voor het voorlopig getuigenverhoor. Zie de pagina Voorlopig getuigenverhoor.

   Rechter mag niet vooruitlopen op resultaat voorlopig deskundigenbericht

   In het arrest HR 13 september 2002 (verzoek voorlopig deskundigenbericht beheer goederen) wijst de Hoge Raad de cassatieklacht toe tegen een overweging van het Hof, dat de reden van het verzoek en de betrokkenheid van één van de verweerders onvoldoende duidelijk is.

   Ook mag de verzoeker blijkens dit arrest aangeven, wat het maximale bedrag is dat het onderzoek mag kosten. De Hoge Raad geeft in dit arrest een aantal handvatten voor een dergelijke maximering van de kosten van het deskundigenbericht.

   Lees de bespreking op Lawyrup van HR 13 september 2002 (verzoek voorlopig deskundigenbericht beheer goederen) (lees Rechtspraak).

   Bewijskracht verklaringen voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming

   Als alle partijen bij de verrichting aanwezig zijn geweest, hebben de verklaringen van de deskundigen, de plaatsopneming en de bezichtiging dezelfde bewijskracht als die, welke op de gewone wijze in een aanhangig geding hebben plaatsgehad (art. 207 lid 1 Rv.).

   Als niet alle partijen aanwezig waren, dan kan de rechter een en ander buiten beschouwing laten (lid 2).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 29-6-2018; laatste bewerking 22-05-2023]

   Voorlopig deskundigenbericht of plaatsopneming (Par. 8, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!