LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitraal hoger beroep

Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 12 bepalingen over het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv. tot en met art. 1061l Rv.). (*NB)

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Mogelijkheid hoger beroep

Of hoger beroep van een arbitraal vonnis mogelijk is, hangt af van de tussen partijen gemaakte afspraken. Als is afgesproken dat hoger beroep mogelijk is, dan geldt deze afdeling voor de procedure in het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv.).

Beroepstermijn arbitrage

De mogelijkheden van arbitraal hoger beroep moeten zijn voorzien in een overeenkomst, die voldoet aan voldoen aan de vereisten van de artikelen 1020 en 1021 alsmede aan de vereisten van art. 10:166 B.W. en art. 10:167 B.W. (art. 1061b Rv.). Zie ook de pagina Internationaal privaatrecht arbitrage.

Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen de termijn die in de arbitrage-overeenkomst is afgesproken of bedongen (art. 1061c Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.