LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Arbitraal hoger beroep (Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitraal hoger beroep

Afd. 3A, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 12 bepalingen over het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv. tot en met art. 1061l Rv.). (*NB)

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Mogelijkheid hoger beroep

Of hoger beroep van een arbitraal vonnis mogelijk is, hangt af van de tussen partijen gemaakte afspraken. Als is afgesproken dat hoger beroep mogelijk is, dan geldt deze afdeling voor de procedure in het arbitraal hoger beroep (art. 1061a Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.