LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Slotbepalingen arbitrage (Afd. 7, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Slotbepalingen arbitrage (Afd. 7, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding slotbepalingen arbitrage

In Afd. 7, Titel 1, Boek 4 Rv. zijn enkele slotbepalingen over de arbitrale procedure gegeven. De afdeling omvat 7 artikelen (art. 1070 Rv. tot en met art. 1073 Rv.). (*NB)

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Geen beroep beschikkingen Voorzieningenrechter in een arbitrale procedure

Tegen beschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank, als bedoeld in de eerste tot en met de derde afdeling van deze Titel, staat geen beroepsmogelijkheid open (art. 1070 Rv.)

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.