LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (Afd. 4, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (Afd. 4, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

Afd. 4, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 2 bepalingen over de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis (art. 1062 Rv. en art. 1063 Rv.). (*NB)

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Tenuitvoerlegging na verlof Voorzieningenrechter

Anders dan een vonnis bij de reguliere rechter kan een arbitraal vonnis pas ten uitvoer gelegd (oftewel geëxecuteerd) worden nadat de Voorzieningenrechter van de gewone rechtbank daar verlof voor heeft verleend (art. 1062 lid 1 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.