LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding vonnis arbitraal vergelijk

Net als in een reguliere procedure kunnen partijen ook in de arbitrale procedure tot een vergelijk (een minnelijke regeling) komen. Dit vergelijk kan door het scheidsgerecht worden vastgelegd in een arbitraal vonnis. Deze mogelijkheid is geregeld in Afd. 6, Titel 1, Boek 4 Rv. die slechts één artikel omvat (art. 1069 Rv.).

Zie voor het proces-verbaal van een schikking (minnelijke regeling) in een procedure bij de ‘gewone’ overheidsrechter de pagina Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure.

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Vastlegging arbitraal vergelijk

Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen (art. 1069 lid 1 Rv.).

Het scheidsgerecht kan het verzoek echter zonder opgave van redenen weigeren.

Aantastbaarheid vonnis vastlegging vergelijk

Op het vonnis inzake een arbitraal vergelijk zijn de regels van de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van Titel 1 Boek 4 Rv. van toepassing (art. 1069 lid 2 Rv.).

Uitzondering is, dat het arbitraal vonnis niet de gronden behoeft te omvatten. Vernietiging is slechts mogelijk indien het arbitrale vonnis in strijd is met de openbare orde (art. 1069 lid 2 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.