LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)

Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)

Inleiding bijzondere procedures

De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures, waarin aparte regelingen zijn opgenomen. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek 3 Rv., dat 16 titels omvat (titels 3 en 8 zijn vervallen).

Deze systematiek is vergelijkbaar met die in het overeenkomstenrecht, waar eerst algemene bepalingen zijn opgenomen voor overeenkomsten in het algemeen, en vervolgens enkele specifieke overeenkomsten nader zijn uitgewerkt.

Dat kan zijn omdat die veel voorkomen, maar vaker omdat de wetgever behoefte heeft aan specifieke regels waarin die overeenkomsten nader zijn uitgewerkt. In het overeenkomstenrecht vaak vooral als er behoefte bestaat een zwakkere partij (de huurder, de werknemer of de consument) te beschermen. Die regelingen zijn dan vaak veel meer in detail uitgewerkt en dus uitvoeriger.

NB de links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 31-03-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.