LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling (Titel 14a, Boek 3 Rv.)

Procedures collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling (Titel 14a, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling

In Titel 14a, Boek 3 Rv. zijn specifieke procesregels opgenomen voor procedures op grond van het collectief actierecht van art. 3:305a e.v. B.W.. Zie voor dat vorderingsrecht de pagina Collectief actierecht. Deze wet – de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie – is gepubliceerd op 20 maart 2019 (Stb. 2019, 130) en in werking getreden per 1 januari 2020 (Stb. 2019, 447). Zie voor de Parlementaire geschiedenis het dossier van wetsvoorstel 34 608.

De regeling omvat 12 artikelen (art. 1018b Rv. tot en met art. 1018m Rv.). De regels gelden niet in kort geding (ex art. 254 Rv.), met uitzondering van art. 1018c lid 1 Rv..

NB de links naar de wettekst worden gemaakt naar niet-digitaal.

Specifieke eisen aan de dagvaarding

De dagvaarding in een procedure waarbij het collectief actierecht wordt uitgeoefend moet tenminste de gegevens bevatten, die worden vermeld in art. 1018c lid 1 Rv..

De dagvaarding moet – in afwijking van art. 125 lid 2 Rv. – binnen twee dagen na uitreiking worden ingeschreven in het register van collectieve acties, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-02-2020]

1 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.