Rekenprocedure (Titel 5, Boek 3 Rv.)

Inleiding rekenprocedure

De wet kent een uitwerking voor de zgn. ‘rekenprocedure’ in Titel 5, Boek 3 Rv.. Daaronder wordt verstaan de procedure waarin iemand rekening en verantwoording moet afleggen voor door hem gevoerd beheer over het vermogen van een ander. Deze procedure is een dagvaardingsprocedure.

De Titel bevat 33 bepalingen (art. 771 Rv. tot en met art. 797f Rv.).

NB De links naar de wettekst worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

Dagvaarding rekenprocedure

De wet houdt er rekening mee, dat degeen die rekening en verantwoording wil afleggen niet weet wie, degenen zijn, aan wie dit gedaan moet worden. Daarom bepaalt art. 771 lid 1 Rv. dat de oproeping van niet bekende personen kan plaatsvinden op de wijze van art. 54 Rv..

De oproeping van de wel bekende gedaagden vindt op de reguliere wijze plaats (art. 771 lid 2 Rv.).

Termijn oproeping rekenprocedure

De termijn voor de oproeping wijkt af van die in een normale dagvaardingsprocedure: er moet een termijn van drie maanden in acht genomen worden (art. 771 lid 3 Rv.).

Deponering rekening en verantwoording rekenprocedure

De rekenplichtige deponeert de rekening en verantwoording ter griffie. Dit depot moet worden vermeld in de dagvaarding waarmee hij de gerechtigden tot de rekening en verantwoording oproept (art. 772 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 14-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.