LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging schepen en vliegtuigen (Titel 4, Boek 2 Rv.)

Gerechtelijke tenuitvoerlegging op schepen en vliegtuigen (Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie schepen en vliegtuigen

De tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen en vliegtuigen is geregeld in Titel 4, Boek 2 Rv. Deze titel omvat 2 afdelingen. één die gaat over schepen en één die gaat over vliegtuigen (de wet spreekt van luchtvaartuigen).

NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie van Rv..

Tenuitvoerlegging schepen

Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 24 bepalingen (art. 562a Rv. tot en met art. 584 Rv.).

Tenuitvoerlegging vliegtuigen

Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 6-02-2020; laatste bewerking 29-09-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.