LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Lijfsdwang en dwangsom (Titel 5, Boek 2 Rv.)Tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang (Afd. 2, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang (Afd. 2, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Inleiding tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang

In Afd. 2, Titel 5, Boek 2 Rv. is de wettelijke regeling van de lijfsdwang nader uitgewerkt. De afdeling omvat 32 artikelen (art. 591 Rv. tot en met art. 611 Rv.). Effectief zijn het er echter maar 10, want 22 artikelen zijn vervallen. De regeling van de lijfsdwang is bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering in 2002 drastisch gewijzigd (waarbij een groot aantal bepalingen in Afd. 2 geschrapt is). Zie hierover nader de (hoofd)pagina over Titel 5.

NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie voor niet-digitaal procederen.

Hoe wordt lijfsdwang ten uitvoer gelegd?

Zoals in beginsel voor elke vorm van executie geldt, moet de ten uitvoer te leggen titel (het vonnis, de beschikking of bij alimentatie kan dit dus ook een authentieke akte zijn) eerst bij deurwaardersexploot aan de schuldenaar worden betekend. Overigens kan de rechter onder omstandigheden bevelen, dat de lijfsdwang direct ten uitvoer gelegd moet worden (art. 591 Rv.).

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 31-01-2020]

1 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.