LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)Executie tot afgifte van roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 4, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Executie tot afgifte van roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 4, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie tot afgifte van roerende zaken

Wanneer een schuldeiser bevoegd is de afgifte van een zaak te vorderen, moet de procedure gevolgd worden die is opgenomen in de Afd. 4, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

Deze afdeling omvat 10 bepalingen (art. 491 t/m 500 Rv.). Het kan gaan om afgifte op basis van een titel die strekt tot revindicatie (weer in bezit stelling). Maar het kan ook gaan om afgifte op basis van een ander recht, zoals een pandrecht (zie de pagina executie pandrecht).

NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie.

Afgifte verpande zaak

Voor de afgifte van een stil verpande zaak op basis van een onderhandse (geregistreerde) akte is vereist, dat de deurwaarder eerst een verzoekschrift indient om vuistpand te mogen nemen (art. 496 lid 2 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 8-03-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren