LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)Executoriaal beslag onder derden inzake alimentatie (Afd. 2A, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Executoriaal beslag onder derden inzake alimentatie (Afd. 2A, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal derdenbeslag inzake alimentatie

Wanneer iemand is veroordeeld tot het betalen van een bijdrage in het levensonderhoud van een ander (zijnde een ex-echtgenoot of een kind) kan de alimentatiegerechtigde betaling door de onderhoudsplichtige met deze executoriale titel zo nodig afdwingen. Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. Betaalt de schuldenaar niet, dan is één van de mogelijkheden beslag onder derden (ook wel derdenbeslag genaamd). Voor het beslag tot inning (de wet spreekt van verhaal) van alimentatie is een aparte afdeling in de wet opgenomen.

De wettelijke regeling van executoriaal derdenbeslag tot verhaal van alimentatie staat in Afd. 2A, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze afdeling omvat 6 bepalingen (art. 479b Rv. tot en met art. 479g Rv.). (*)

(*) NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie.

Overeenkomstige toepassing algemene regels executoriaal derdenbeslag

De afdeling begint met de bepaling, dat de algemene regels van executoriaal derdenbeslag onder derden op loon en andere periodieke uitkeringen van overeenkomstige toepassing zijn (art. 479b Rv.). Zie de pagina Executoriaal derdenbeslag.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 2-01-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.