Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf (Afd. 2B, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf

De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan om tot inning van zijn vordering op de schuldenaar niet alleen beslag leggen onder derden, hij kan ook beslag leggen onder zichzelf op vorderingen die de schuldenaar op de schuldeiser heeft. Ook is beslag onder zichzelf op goederen (niet-registergoederen) van de schuldenaar mogelijk.

Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag onder zichzelf staat in Afd. 2B, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze afdeling omvat 4 bepalingen (art. 479h Rv. tot en met art. 479k Rv.). (*)

(*) NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie.

Inleidende bepaling executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf

De afdeling begint met de bepaling waarmee de mogelijkheid tot het leggen van beslag onder zichzelf (ook wel “eigenbeslag” genoemd) wordt gegeven (art. 479h Rv.).  Deze vier regels geven nadere invulling aan de algemene regels voor executoriaal beslag, en gaan dus als lex specialis voor op de algemene regels voor beslag.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 2-01-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren