LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering

De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan om tot inning van zijn vordering op de schuldenaar beslag leggen onder derden. Daarbij is ook is beslag op rechten uit een door de schuldenaar afgesloten sommenverzekering mogelijk. Zie voor uitleg wat een sommenverzekering is de pagina Sommenverzekering.

Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag beslag op rechten uit een sommenverzekering van de schuldenaar staat in Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze afdeling is onderverdeeld in twee paragrafen, die samen 10 (3 resp. 7) bepalingen bevatten.

Par. 1 is genaamd Algemene bepalingen en omvat 3 artikelen (art. 479ka Rv. tot en met art. 479k Rv.). Par. 2 Beslag op  rechten uit een levensverzekering kent 7 bepalingen (art. 479l Rv. tot en met art. 479r Rv.). (*)

(*) NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie.

Par. 1 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

In art. 479ka Rv. worden de voorwaarden gegeven voor de executoriale uitwinning van rechten uit een sommenverzekering.

Par. 2 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

Het executoriaal beslag op rechten uit een levensverzekering moet worden gelegd en vervolgd op de wijze zoals in art. 475 Rv. is bepaald (art. 479l Rv.). Voor zover daarvan in Afd. 2C niet van wordt afgeweken (lex specialis derogat lex generalis).

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 2-01-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren