LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering

De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan ter inning van zijn vordering op de schuldenaar beslag leggen onder derden. Daarbij is ook is beslag op rechten uit een door de schuldenaar afgesloten sommenverzekering mogelijk. Zie voor uitleg wat een sommenverzekering is de pagina Sommenverzekering.

Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag beslag op rechten uit een sommenverzekering van de schuldenaar staat in Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze afdeling is onderverdeeld in twee paragrafen, die samen 10 (3 resp. 7) bepalingen bevatten.

(*) NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie.

Par. 1 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

Par. 1 is genaamd Algemene bepalingen en omvat 3 artikelen (art. 479ka Rv. tot en met art. 479k Rv.).

In art. 479ka Rv. worden de voorwaarden gegeven voor de executoriale uitwinning van rechten uit een sommenverzekering.

Par. 2 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

Par. 2 Beslag op  rechten uit een levensverzekering kent 7 bepalingen (art. 479l Rv. tot en met art. 479r Rv.).

Het executoriaal beslag op rechten uit een levensverzekering moet worden gelegd en vervolgd op de wijze zoals in art. 475 Rv. is bepaald (art. 479l Rv.). Voor zover daarvan in Afd. 2C niet van wordt afgeweken (lex specialis derogat legi generali).

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 2-01-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.