Haags rechtsvorderingsverdrag 1954

Inleiding Haags rechtsvorderingsverdrag

Het Haags rechtsvorderingsverdrag (1954) – de originele tekst is in het Frans – geeft een aantal bepalingen van IPR voor de aangesloten partijen. Het verdrag is een verbetering van het Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering van 17 Juli 1905. Het verdrag bevat 33 bepalingen.

Hoofdstuk I gaat over de mededeling van buitengerechtelijke stukken

Hoofdstuk II gaat over rogatoire commissie

Hoofdstuk III gaat over de ‘cautio iudicatum solvi’ (zie ook de pagina Zekerheidstelling proceskosten)

Hoofdstuk IV gaat over kosteloze rechtsbijstand

Hoofdstuk V gaat over kosteloze afgifte uittreksels burgerlijke stand

Hoofdstuk VI gaat over lijfsdwang

Hoofdstuk VII bevat Slotbepalingen

Voor een lijst van de aangesloten landen zie de verdragenbank van de overheid.

Geen zekerheidstelling proceskosten bij ingezetene land aangesloten bij Haags rechtsvorderingsverdrag

Hoofdstuk III gaat over de cautio iudicatum solvi (zekerheidstelling proceskosten). Die kan niet gevorderd worden van een procespartij die ingezetene is van een verdragspartij.

Zie een voorbeeld waarop beroep gedaan werd voor Israel Rb. Amsterdam 18 januari 2012. Dat beroep ging niet op omdat de verweerder niet kon aantonen dat hij in Israel woonde. Eiser stelde, dat Modi’in, de woonplaats van verweerder, een Israëlische nederzetting is in door Israël bezet gebied. [verweerder] heeft derhalve geen woonplaats in een verdragsluitende staat en kan zich dan ook niet beroepen op artikel 17 van het verdrag.

De rechtbank was mede gelet op de stellingen van eiser van oordeel dat verweerder daarmee onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd dat hij woonachtig is op Israëlisch grondgebied en dat hem derhalve een beroep op de uitzondering in lid 2 ingevolge het verdrag toekwam.

Auteur & Last edit

[MdV, 29-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.