LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)

Wijze van procederen (Boek 1 Rv.)

Inleiding procesrecht

Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”).

NB: Er zijn twee versies van het Wetboek van Rechtsvordering sinds de invoering van digitaal procederen (KEI pilot bij twee rechtbanken) in dagvaardingszaken in september 2017. Inmiddels is het KEI project afgeblazen, en wordt – voorlopig – alleen nog bij de twee pilot rechtbanken digitaal geprocedeerd. En bij de Hoge Raad.

De Minister is zich nog aan het beraden op de gelijkschakeling (terugdraaien). De links op de pagina’s naar de bepalingen op “wetten overheid” kunnen daarom verwijzen naar de digitale versie of naar de niet-digitale versie. Dit betreft in principe alleen de bepalingen inzake procesrecht in dagvaardingszaken bij de rechtbanken.

Dit Boek heeft als titel: “de wijze van procederen bij de rechtbanken, de (gerechts)hoven en de Hoge Raad”. Dat spreekt voor zichzelf.

Project digitalisering van de rechtspraak

Digitaal procederen: KEI

In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wordt digitaal procederen gefaseerd ingevoerd. In verband daarmee is ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast.

In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt ingevoerd (sinds 1 september 2017). Dagvaarding en verzoek zijn in de digitale procedure vervangen door een digitale “procesinleiding”.

Het project liep echter vast op uitvoeringsproblemen en een enorme overschrijding van het budget. De Minister beraadt zich (sinds medio 2018) hoe nu verder. Deels is KEI wel geslaagd, o.a. bij de Hoge Raad en bij het toezicht in faillissementen e.d. (“KEI Toezicht”).

Een deel van de wetswijziging is echter wel in beide versies van Rv. doorgevoerd. Zie over digitaal procederen ook de pagina KEI.

Auteur & Last edit

[MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 22-01-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren