LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)

Wijze van procederen (Boek 1 Rv.)

Inleiding procesrecht

Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”).

NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.

Project digitalisering van de rechtspraak

Digitaal procederen: KEI

In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wilde de wetgever digitaal procederen gefaseerd invoeren. In verband daarmee is ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast.

In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt ingevoerd (in september 2017). Dagvaarding en verzoek waren daarbij in de digitale procedure vervangen door een digitale “procesinleiding”.

Het project liep echter vast op uitvoeringsproblemen en een enorme overschrijding van het budget. De Minister beraadt zich (sinds medio 2018) hoe nu verder. Deels is KEI wel geslaagd, o.a. bij de Hoge Raad en bij het toezicht in faillissementen e.d. (“KEI Toezicht”). Inmiddels worden voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een minder ambitieus project dat moet leiden tot digitaal procederen en afschaffing van het fax-apparaat.

Een deel van de wetswijziging is echter wel in beide versies van Rv. doorgevoerd. Zie over digitaal procederen ook de pagina KEI.

Auteur & Last edit

[MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 5-08-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.