LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Cassatie (Titel 11, Boek 1 Rv.)Beroep in cassatie in verzoekprocedures (Afd. 5, Titel 11, Boek 1 Rv.)

Beroep in cassatie in verzoekprocedures (Afd. 5, Titel 11, Boek 1 Rv.)

Inleiding beroep in cassatie in verzoekprocedures

Afd. 5, Titel 11, Boek I Rv. behandelt de procedurele regels bij beroep in cassatie in “verzoekprocedures”. De afdeling omvat 9 artikelen (art. 426 Rv. tot en met art. 429 Rv.).

Zoals vermeld op de (hoofd)pagina Cassatie verloopt de procedure in cassatie – anders dan de meeste andere procedures sinds 1 maart 2017 wel langs digitale weg.

NB de links verwijzen naar de versie van de wet voor niet-digitaal procederen. Maar feitelijk is dat dus wel digitaal.

Auteur & Last edit

[MdV, 15-01-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.