LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Cassatie (Titel 11, Boek 1 Rv.)Termijn cassatie (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 Rv.)

Termijn cassatie (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 Rv.)

Inleiding termijn van cassatie en schorsende werking

In Afd. 2, Titel 11, Boek I Rv. is de termijn geregeld, waarbinnen cassatie moet worden ingesteld. Verder bevat de afdeling enkele bepalingen over de schorsende werking van cassatie. De afdeling omvat 5 bepalingen (art. 402 Rv. tot en met art. 406 Rv.).

NB de links verwijzen naar de versie van de wet voor digitaal procederen.

Termijn cassatie

De cassatietermijn is in principe 3 maanden na de uitspraak waarvan beroep in cassatie wordt ingesteld (art. 402 Rv.).

Wanneer de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft voorgeschreven, dan is de termijn voor het beroep in cassatie het dubbele van de termijn voor het hoger beroep bepaald.

Overlijden: nieuwe termijn

In geval van overlijden van een procespartij tijdens de cassatietermijn geeft de wet een nieuwe termijn voor de erfgenamen (art. 403 Rv.).

Schorsende werking

Cassatie heeft schorsende werking, tenzij (zoals meestal gevorderd wordt) de bestreden beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard is  (art. 404 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 18-11-2018]

1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.