LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Verzet door derden (Titel 9, Boek 1 Rv.)

Verzet door derden (Titel 9, Boek 1 Rv.)

Inleiding derdenverzet tegen vonnissen of arresten

Titel 9, Boek 1 Rv. behandelt het zogeheten derdenverzet. Derdenverzet houdt in dat een derde, wiens rechten door een vonnis van een rechter worden benadeeld, zich kan verzetten tegen dat vonnis (of arrest). De afdeling omvat 6 artikelen (art. 376 Rv. tot en met art. 380 Rv.).

NB de links naar de wettelijke bepalingen verwijzen naar de versie voor niet-digitaal procederen. Klik hier voor de versie digitaal procederen.

Wie mag derdenverzet instellen?

De derde die verzet wil instellen mag niet direct of indirect als partij in de procedure betrokken geweest zijn. Zij mogen dus niet persoonlijk partij in de procedure geweest zijn, en ook niet via een wettelijk vertegenwoordiger. Ook mogen zij niet optreden als vertegenwoordiger in de procedure, als de vertegenwoordigde in de procedure partij is geweest. Dit geldt ook voor de rol van gevoegde of tussenkomende partij (art. 376 Rv.).

De ratio achter deze voorwaarde is duidelijk: er mag niet een tweede maal over de belangen van dezelfde procespartij worden geprocedeerd.

Behandeling derdenverzet

Het verzet wordt door dezelfde rechter beoordeeld als door wie het vonnis of arrest is gewezen (art. 377 Rv.). Het derdenverzet wordt ingesteld door middel van een dagvaarding, waarbij alle bij de procedure betrokken partijen dienen te worden opgeroepen. De wijze van procederen bij derdenverzet is overeenkomstig de procedure in gewone dagvaardingszaken. 

Mocht de derde partij zijn in een geding waarin het vonnis of arrest, waartegen hij verzet instelt, hem is tegengeworpen, dan kan de rechter in die andere procedure daarvan de schorsing bevelen, als daartoe gronden bestaan (art. 378 Rv.). Ook kan de rechter die over het derdenverzet oordeelt beslissen dat de uitvoering van het aangevallen vonnis of arrest wordt geschorst (art. 379 Rv.). 

Gegrondverklaring derdenverzet

Mocht het verzet gegrond worden verklaard, dat wordt het vonnis of arrest alleen gewijzigd voor zover het de rechten van de derden heeft benadeeld (art. 380 Rv.). Als de uitspraak onsplitsbaar blijkt te zijn, dan moet het gehele vonnis vernietigd worden.

Auteur & Last edit

[TL, 22-10-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.