LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Verzoekschriftprocedure 1e aanleg (Titel 3, Boek 1 Rv.)Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Inleiding algemene bepaling verzoekschriftprocedure

In Afd. 1, Titel 3 Boek 1 Rv. geeft de wet één bepaling waarin voorzien wordt in de verzoekschriftprocedure: art. 261 Rv..

De wet bepaalt, dat met een verzoekschrift worden ingeleid die zaken, ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit (lid 2).

Op deze zaken is Afd. 3 van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt. Zoals in de Slotbepaling Faillissementswet, waar de procedure van Afd. 3 wordt uitgesloten voor insolventieprocedures.

NB de link verwijst naar de regeling voor niet-digitaal procederen).

Procesreglementen

De rechtbanken hebben naast de wettelijke regeling eigen richtlijnen opgesteld met betrekking tot de procesregels, waarin die op een praktisch niveau worden uitgewerkt. De rechtbanken kennen een eigen procesreglement verzoekschriftprocedures. Voor de afdeling Kantonrechter is er een apart procesreglement rechtbanken Kantonzaken. Daarin zijn onder meer de uitsteltermijnen en andere beleidsmatige processuele regels opgenomen, waarmee de rechter het verloop van de procedure stroomlijnt.

Daarnaast is er de beslagsyllabus, die bijzondere beleidsregels voor de behandeling van beslagrekesten geeft. Zie de pagina beslag- en executierecht.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-01-2019]

1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.