LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Verzoekschriftprocedure 1e aanleg (Titel 3, Boek 1 Rv.)Oproeping verzoekschriftprocedures (Afd. 3, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Oproeping verzoekschriftprocedures (Afd. 3, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Inleiding oproeping verzoekschriftprocedures

Anders dan in dagvaardingsprocedures – waar de eisende partij zelf bij deurwaardersexploit een dagvaarding moet laten uitbrengen om de wederpartij voor de procedure op te roepen – is de wijze van oproeping bij de verzoekschriftprocedure eenvoudig. Deze is geregeld in Afd. 3, Titel 3 Boek 1 Rv. De afdeling omvat 7 bepalingen, art. 271 Rv. tot en met art. 277 Rv. (*).

(*) NB de link verwijst naar de regeling voor niet-digitaal procederen).

Oproeping van de verzoekers en van reeds in de procedure verschenen belanghebbenden

De oproeping van de verzoekers en van in de procedure verschenen belanghebbenden geschiedt door de griffier van het gerecht, in principe met een gewone brief (art. 271 Rv.).

Oproeping van niet in de procedure verschenen belanghebbenden

De oproeping van niet in de procedure verschenen belanghebbenden – die dus in principe geen weet hebben van de indiening van het verzoekschrift – geschiedt in beginsel bij aangetekende brief (art. 272 Rv.).

Is de woonplaats (en ook de werkelijke verblijfplaats) van die belanghebbenden niet bekend, dan geschiedt deze oproeping door een advertentie in de Staatscourant.

Oproeping instanties

Wanneer er instanties moeten worden opgeroepen, zoals rechterlijke autoriteit, het openbaar ministerie of de raad voor de kinderbescherming, dan gebeurt dit ook per gewone brief (art. 273 Rv.).

Dagtekening oproep per brief en onbestelde aangetekende brief

Oproepingen per brief moeten de dagtekening vermelden (ook op de brief zelf) (art. 274 Rv.). Komt een aangetekende brief niet aan, dan moet de griffier een nieuwe poging doen zoals beschreven in art. 275 Rv..

Nadere vereisten aan oproepingen

In de artikelen art. 276 Rv. en art. 277 Rv. worden nadere vereisten gegeven voor de hiervoor vermelde oproepingen per brief of aangetekende brief.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 29-12-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.