Verificatie vorderingen in faillissement (Afd. 5, Titel 1 Fw.)

Inleiding verificatie Hoewel de wet er van uit gaat dat de vorderingen van (gewone, oftewel “concurrente”) crediteuren altijd geverifieerd worden, gebeurt dit in de praktijk feitelijk in een minderheid van de gevallen. De wettelijke regeling inzake het proces van verificatie is te vinden in Afd. 5 van Titel I van de Faillissementswet (Fw.). Deze Afdeling omvat 32…

Faillissementspauliana (art. 42 – 51 Fw.)

Inleiding faillissementspauliana De zogeheten “actio Pauliana” is een mooi voorbeeld van in ons huidige recht verweven elementen van Romeins recht. De “actio” betekent dat het een rechtsvordering (rechtsactie) betreft die in een rechtsgeding kon worden ingesteld. Deze rechtsactie heeft tot doel om vermogensbestanddelen, die konden dienen tot verhaal van de vorderingen van crediteuren, maar daar…