Invorderingswet 1990

Inleiding Invorderingswet De invordering van belastingen door de Ontvanger van ‘s Rijks belastingen wordt geregeld in de Invorderingswet 1990 (afgekort als ” IW 1990″). De Invorderingswet is ook van toepassing op gemeentelijke belastingen en op waterschapsheffingen. De Invorderingswet is onderdeel van het civielrechtelijke proces- en executierecht. Zo is de wijze waarop een belastingplichtige kan opkomen tegen een…

Overige wetten insolventierecht

Inleiding overige wetten insolventierecht Naast de Faillissementswet zijn er diverse andere wetten, die van belang zijn voor het executierecht bij insolventie. Een aantal daarvan worden hier behandeld, zonder dat daarbij volledigheid wordt gepretendeerd. Overigens kan worden onderscheiden in verschillende soorten wetten, die door de wetgever worden uitgevaardigd: in de eerste plaats wijzigingswetten, waarmee de bestaande…