Verlening en gevolgen van surseance (Afd. 1, Titel 2 Fw.)

Inleiding verlening van surseance van betaling In Afd. 1 van Titel 2 Fw. is geregeld, hoe de surseance van betaling wordt aangevraagd en verleend. Ook zijn daar de (rechts)gevolgen van de surseance in geregeld. De Afdeling omvat 58 bepalingen (art. 214 Fw. tot en met art. 251 Fw.). Veel van de regels in faillissement zijn van overeenkomstige toepassing in…

Akkoord in surseance (Afd. 2, Titel 2 Fw.)

Inleiding akkoord surseance In Afd. 2, Titel 2 Fw. is de regeling van het akkoord in een surseance opgenomen. De regeling omvat 33 bepalingen (art. 252 Fw. tot en met art.  281 Fw.). Veel van de bepalingen van het akkoord in faillissement hebben overeenkomstige toepassing in surseance. Het is dus handig ook de pagina Akkoord in faillissement te raadplegen naast deze…

Surseance (Titel 2 Fw.)

Inleiding surseance van betaling De surseance (Titel 2 Fw., art. 214 Fw. tot en met art. 283 Fw.) is een insolventieprocedure waarbij de verplichting tot betaling van de opeisbare schulden van de schuldenaar wordt opgeschort, teneinde vanuit die situatie tot een oplossing van de schuldenproblematiek te geraken. Het uitstel van betaling geldt alleen voor “gewone” (concurrente) schulden, niet…

Bijzondere bepalingen surseance (Afd. 2A, Titel 2 Fw.)

Inleiding bijzondere bepalingen surseance Afd. 2A, Titel 2 Fw. is ingevoegd in 2005. Hoewel de afdeling getiteld is “Bijzondere bepalingen surseance” zou beter gesproken kunnen worden van “Bepalingen voor surseances met meer dan 5.000 crediteuren”. De afdeling geeft een aantal regels voor surseances met grote aantallen crediteuren (meer dan 10.000). De afdeling 6 bepalingen (art. 281a…

Surseance financiële instelling (Afd. 2B, Titel 2 Fw.)

Inleiding surseance beleggingsinstelling of andere financiële instelling onderworpen aan de Wft In Afd. 2B, Titel 2 Fw. worden bepalingen gegeven voor de surseance van een beleggingsinstelling of andere financiële instelling onderworpen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft). De afdeling kent 2 bepalingen (art. 281g Fw. en art.  281h Fw.). Bepalingen faillissement bank ook van toepassing bij surseance financiële instelling…

Slotbepalingen surseance (Afd. 3, Titel 2 Fw.)

Inleiding slotbepalingen surseance In Afd. 3 van Titel 3 Fw. worden twee algemene slotbepalingen gegeven met betrekking tot de surseance. Die bepalingen zijn vooral van procedurele aard. Dit heeft ermee te maken dat de bepalingen inzake verzoekschriftprocedures van Titel 3, Boek 1 Rv. niet gelden voor insolventieprocedures. Geen hoger beroep tenzij uitdrukkelijk bepaald Van beslissingen in de surseance procedure…