Europese Insolventieverordening (EIV)

Inleiding IPR en Europese Insolventieverordening (EIR of EIV) Een buiten Nederland door een buitenlandse rechter uitgesproken faillissement (of andere insolventieprocedure) heeft vanwege het zgn. territorialiteitsbeginsel geen werking in Nederland. Een buitenlands faillissementsbeslag – zoals dat in Nederland uit een insolventievonnis voortvloeit – geldt niet ten aanzien van vermogensbestanddelen van de buitenlandse gefailleerde in Nederland. Ook…

Europese wetgeving insolventierecht

Inleiding Europese wetgeving insolventierecht De Europese Unie heeft in het kader van de Europese eenwordingsverdragen ook de rol van supranationale wetgever toegekend gekregen, waardoor er zelfs – net als bij nationale wetgeving – door de Europese Commissie in samenspraak met het Europese Parlement wetten kan aannemen, die rechtstreeks gelden binnen de EU. De EU kan…

Verdragen insolventierecht

Inleiding verdragen insolventierecht Het insolventierecht (ook wel bekend als faillissementsrecht) is – in de global village die de wereld is geworden – niet los te zien van verdragen met andere landen, waarin tal van onderwerpen op het gebied van civiel procesrecht zijn geregeld om tot een afstemming of unificatie van het grensoverschrijdende recht te komen.…