Homologatie onderhands akkoord (Afd. 2, Titel 4 Fw.)

Inleiding homologatie onderhands akkoord In het kader van de herijking van de Faillissementswet is de wetgever doende met herziening van het faillissementsrecht (tegenwoordig ook wel bekend als “insolventierecht”) om dit effectiever te maken en de continuïteit van ondernemingen beter te waarborgen, wanneer die in gevaar komt. Er zijn meerdere tranches met de naam ‘Wet Continuïteit…

Algemene bepalingen WHOA-akkoord (Par. 1, Afd. 2, Titel IV)

Inleiding algemene bepalingen WHOA-akkoord In art. 369 Fw. worden enkele algemene bepalingen voor het onderhands akkoord gegeven. WHOA geldt alleen voor ondernemingen De regeling geldt blijkens art. 369 lid 1 Fw. niet voor: – natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen– banken als bedoeld in art. 212g, sub a Fw. of verzekeraars  als bedoeld in art. 213, sub…

Aanbieding van WHOA-akkoord en stemming (Par. 2, Afd. 2, Titel IV Fw.)

Inleiding aanbieding WHOA-akkoord en stemming In Par. 2 wordt de procedure van aanbieding van een WHOA-akkoord en de stemming over zo’n akkoord geregeld. De paragraaf bevat 13 bepalingen (art. 370 Fw. tot en met art. 382 Fw.). Hoewel het verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige en het verzoek een afkoelingsperiode te gelasten ook zijn opgenomen in…

Aanstelling herstructureringsdeskundige WHOA

Inleiding aanstelling herstructureringsdeskundige WHOA Een heel bijzondere bepaling is art. 371 lid 1 Fw.. Bij de rechtbank kan een verzoek tot het aanstellen (de wet spreekt van “aanwijzen”) van een herstructureringsdeskundige worden ingediend, die een WHOA-akkoord mag voorbereiden en aanbieden. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat (art. 5 lid 1 Fw.). Dit verzoek kan…

Afkoelingsperiode WHOA

Inleiding afkoelingsperiode WHOA De WHOA voorziet ook in de mogelijkheid om een afkoelingsperiode af te kondigen (art. 376 lid 1 Fw.). Een verzoek daartoe kan aan de rechtbank worden gedaan, als: – de schuldenaar de startverklaring van art. 370 lid 3 Fw. heeft gedeponeerd en– een buitengerechtelijk akkoord heeft aangeboden, of– toezegt dat hij binnen twee maanden…

Homologatie WHOA-akkoord (Par. 3, Afd. 2, Titel IV Fw.)

Inleiding homologatie WHOA-akkoord In Titel IV, Afd. 2, Par. 3 Fw. wordt de homologatie (oftewel: goedkeuring door de rechtbank) van het WHOA-akkoord geregeld. De paragraaf bevat 2 bepalingen (art. 383 Fw. en art. 384 Fw.). Voorleggen ter homologatie (bekrachtiging) Wanneer tenminste één klasse voor het akkoord gestemd heeft, dan kan de schuldenaar – c.q. de herstructureringsdeskundige – het akkoord…

Herstructurering buiten faillissement en surseance van betaling (Titel 4 Fw.)

Inleiding herstructurering buiten faillissement en surseance van betaling In het kader van de herijking van de Faillissementswet is de wetgever doende met herziening van het faillissementsrecht (tegenwoordig ook wel bekend als “insolventierecht”) om dit effectiever te maken en de continuïteit van ondernemingen beter te waarborgen, wanneer die in gevaar komt. Daarbij heeft de wetgever het…

Gevolgen van WHOA-akkoord na homologatie (Par. 4, Afd. 2, Titel IV Fw.)

Inleiding gevolgen WHOA-akkoord na homologatie In Titel IV, Afd. 2, Par. 4 Fw. worden de wettelijke gevolgen van het WHOA-akkoord geregeld. De paragraaf bevat 3 bepalingen (art. 385 Fw. tot en met art. 387 Fw.). WHOA-akkoord is na homologatie algemeen verbindend Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor de schuldenaar en voor alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders (art. 385 Fw.).…