Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen)

Kwalificatie huur of bruikleen? Of huur van los land? In de zaak Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen) moest zich uitspreken over de vraag, of de bewoner van een landje, waarop een pipowagen stond – en later een tiny house – kwalificeerde als huur van woonruimte of als bruikleen. In 2015 stelde verzoekster een…

Gerechtshof Den Haag 19 juli 2022 (Stichting GOUDasfalt/14TheRoad)

Feiten van Hof Den Haag 19 juli 2022: huurovereenkomst? Het hof begint zoals te doen gebruikelijk met een opsomming van de feiten: “Goudasfalt huurt van de gemeente Gouda een voormalig fabrieksterrein met een oppervlakte van circa 30.000 m2. Op dit terrein bevinden zich diverse opstallen, waaronder het voormalige woonhuis aan de [adres] (hierna: het pand).…

Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hopmans Wonen en Gemeente Roosendaal/gedaagden)

Kwalificatie gebruiksovereenkomst school: huur of bruikleen? Ook in het kort geding leidend tot Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hofmans Wonen c.s./gedaagden) ging het om de vraag, of er sprake was van bruikleen of van huur van een woning. Het ging hier om een procedure in kort geding (zie ook de pagina Kort geding). De…

Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen)

Geen huur maar bruikleen In de zaak Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen) was er sprake van twee overeenkomsten tussen partijen: een overeenkomst tot het ‘pachten’ van een weiland van 1.500 m-2 en een antikraak-overeenkomst met betrekking tot een leegstaand pand, dat door partijen was benoemd als ‘bruikleen’ (als bedoeld in artikel…