HR 23 april 2021 (verjaring aanspraak op legaten)

In het arrest HR 23 april 2021 (verjaring aanspraak op legaten) oordeelde de Hoge Raad dat niet aan de voorwaarden voor strijd met de R&B werd voldaan. De dochters van de erflaatster beriepen zich pas jaren na het overlijden van oma in 1986 op de hen toegezegde legaten. Zij stelden pas in 2014 bekend te…