HR 16 februari 2024 (DOC Kaas/melkveehouders)

In het arrest HR 16 februari 2024 (DOC Kaas/melkveehouders) zijn twee juridische vraagstukken aan de orde. Eén vraagstuk van rechtspersonenrecht (ondernemingsrecht), te weten of een door de melkvee coöperatie DOC Kaas opgelegde terugbetalingsverplichting strookte met het vereiste van art. 2:60 B.W.. De tweede kwestie was er één van EU-recht. Namelijk of de wettelijke handelsrente van…

Rb. Middelburg 5 maart 2008 (Ahlmarco/URS België)

Vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is In deze zaak voor Rb. Middelburg 5 maart 2008 (Ahlmarco/URS België) is een enigszins ingewikkelde IPR-puzzel aan de orde. Naar aanleiding van de hulpverlening aan een aan Ahlmarco toebehorend zeeschip door de Unie van Redding- en Sleepdienst België (URS België) N.V., dat op de Schelde in het Nauw…