HR 15 november 2019 (holding gefailleerde/pandhouder gefailleerde)

Art. 53 Fw. is regelend recht: verrekeningsbevoegdheid kan contractueel worden verruimd De algemene regeling van verrekening (art. 6:136 B.W., zie ook de pagina Verrekening) is van regelend recht: partijen mogen daar contractueel (of in algemene voorwaarden, die onderdeel van de overeenkomst gemaakt worden) van afwijken. Partijen mogen contractueel afspreken, dat zij – ook buiten een rechtstreekse…

HR 24 november 2003 (Frog Navigation Systems/rechtsopvolger Alco Nederland)

Debiteuren van een failliet kunnen zich ook nog op verrekening beroepen nadat de curator de debiteurenportefeuille heeft gecedeerd aan een derde Ook wanneer de curator de debiteurenportefeuille van de gefailleerde cedeert aan een derde, dan kunnen debiteuren zich op verrekening met een tegenvordering op de gefailleerde beroepen. Wanneer die derde – de cessionaris – de…

HR 13 september 2013 (Provinsje Fryslan/lasthebber inning verpande vordering)

Debiteur van failliet mag ook verrekenen wanneer de vordering van de failliet op de debiteur is verpand Wanneer de vordering van de gefailleerde op een debiteur is verpand aan een derde, geldt de verruimde verrekeningsbevoegdheid onverkort. De debiteur mag zich op verrekening beroepen met vorderingen op de gefailleerde, welke verrekening de pandhouder tegen zich zal…

HR 24 november 2017 (Artis/Parallel Groep)

Debiteur van failliet mag ook verrekenen wanneer de vordering van de failliet op de debiteur is verpand Wanneer de vordering van de gefailleerde op een debiteur is verpand aan een derde, geldt de verruimde verrekeningsbevoegdheid onverkort. De debiteur mag zich op verrekening beroepen met vorderingen op de gefailleerde, welke verrekening de pandhouder tegen zich zal…

HR 24 april 2020 (Landsontvanger Curaçao/MSC)

Lees meer over het arrest HR 24 april 2020 (Landsontvanger Curaçao/MSC) Deze uitspraak komt aan de orde op de pagina Invorderingswet 1990 in het kader van de bespreking van het bodemrecht. Bodemrecht naar Antilliaans recht Art. 8 Landsverordening Dwanginvordering kent een soortgelijke regeling als art. 22 lid 3 Iw 1990. Deze bepaling van Antilliaans recht moet overeenkomstig…