HR 13 mei 2022 (tijdelijke beëindiging gezag beide ouders)

In het arrest HR 13 mei 2022 (beëindiging gezag ouders) streden de ouders na de scheiding om het gezag over hun twee kinderen, een zoon en een dochter. Na de scheiding in 2015 (de kinderen waren toen 8 en 6 jaar) hadden de ouders gezamenlijk het gezag over de kinderen toegekend gekregen. Het boterde echter…

HR 15 oktober 2021 (bevel terugverhuizing moeder)

Het arrest HR 15 oktober 2021 (bevel terugverhuizing moeder) betreft een vrij schrijnende kwestie, waarin een moeder het kind van haar en de man aan diens zicht onttrekt door met het kind naar een onbekende bestemming te verhuizen. Daarbij is het fundamentele recht van omgang van een ouder met het kind (en vice versa) in…

HR 13 juli 2001 (duurzaam samenwonen)

In het arrest HR 13 juli 2001 (duurzaam samenwonen) was de vraag aan de orde, of de verplichting van de ex-man was komen te vervallen doordat de vrouw – gedurende een aantal maanden – met een andere, gehuwde, man was gaan samenwonen. Hierbij is van belang hoe art. 1:160 B.W. moet worden uitgelegd. Feiten van…

HR 2 februari 2024 (verzoek erkenning kind door duomoeder)

Familierelaties kunnen bij verwekking van een kind via IVF ingewikkeld worden. In deze zaak, leidend tot het arrest HR 2 februari 2024 (verzoek erkenning kind door duomoeder) had een vrouw (de moeder) een kind gekregen door middel van IVF. Donor was de zwager van de moeder. Daarna kreeg ze nog een tweede kind van dezelfde…

HR 26 mei 2023 (vergoedingsrecht samenwonenden)

Feiten van HR 26 mei 2023 (vergoedingsrecht samenwonenden) De Arubaanse zaak leidend tot het arrest HR 26 mei 2023 (vergoedingsrecht samenwonenden) gaat over de vraag, of partijen die hebben samengewoond zonder gehuwd te zijn aanspraak kunnen maken op vergoedingsrechten voor uitgaven die ze ten behoeve van de ander hebben gedaan. Het gaat hier dus om…

HR 1 september 2023 (Perspectiefbesluit GI)

De Hoge Raad heeft in zijn arrest HR 1 september 2023 (Perspectiefbesluit GI) naar aanleiding van een cassatie in het belang der wet een belangrijk arrest gewezen over een vraagstuk, dat de gemoederen in familierechtland al een tijd bezig houdt. Geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS) van een kind kunnen aan de Kinderrechter…

Rb. Oost-Brabant 6 februari 2020 (vernietiging erkenning door Amerikaanse vader)

In de uitspraak van Rb. Oost-Brabant 6 februari 2020 (betreffende de vernietiging van de erkenning door een Amerikaanse vader van een kind) komt een vraagstuk aan de orde over het toepasselijk recht inzake het afstammingsrecht. Hierbij komt ook kijken het overgangsrecht en de eerder geldende Wet Conflictenrecht Afstamming. Zie over de procedure tot vernietiging van de erkenning…

HR 19 mei 2017 (erkenning kind uit polygaam Marokkaans huwelijk)

In het arrest HR 19 mei 2017 (erkenning kind uit polygaam Marokkaans huwelijk) kwam de vraag aan de orde, of de verkrijging van het Nederlanderschap op basis van de erkenning van een kind in Nederland op de voet van van een in het buitenland erkende familierechtelijke relatie mogelijk is bij een kind uit een bigaam huwelijk. Prejudiciële…

Conclusie A-G voor HR 18 december 2020 (uithuisplaatsing naar België)

Het arrest HR 18 december 2020 (uithuisplaatsing naar België) is een art. 81 RO arrest, waarmee de Hoge Raad de beslissing van het Hof in stand laat. Feiten van HR 18 december 2020 (uithuisplaatsing België) Een gescheiden echtpaar heeft een minderjarige zoon en een minderjarige dochter. De vrouw woont met de kinderen in Nederland, de…

HR 5 juli 2019 (kinderontvoering tijdens Indiase echtscheiding)

Het arrest HR 5 juli 2019 (kinderontvoering tijdens Indiase echtscheiding) speelt in het kader van de echtscheiding tussen een Indiase man en een Pakistaanse vrouw, die met het minderjarig kind van partijen (en een kind uit een eerdere relatie) naar Nederland was verhuisd toen het echtpaar ging scheiden. In deze zaak verzoekt de vrouw de…